Határozatok

2022. május 5. Közgyűlés

2022. május 11
CsatolmányMéret
27/2022. (V.5.) önk. hat. - Napirend 2022.05.05123.45 KB
28/2022. (V.5.) önk. hat. - ProComitatu kitüntető díj adományozása49.62 KB
29/2022. (V.5.) önk. hat. - Kozma Pál kitüntető díj adományozása48.68 KB
30/2022. (V.5.) önk. hat. - Gaál Lajos kitüntető díj adományozása48.41 KB
31/2022. (V.5.) önk. hat. - Lónyay Menyhért kitüntető díj adományozása 50.23 KB
32/2022. (V.5.) önk. hat. - Westsik Vilmos kitüntető díj adományozása 48.55 KB
33/2022. (V.5.) önk. hat. - Kiss Áron kitüntető díj adományozása47.23 KB
34/2022. (V.5.) önk. hat. - Kölcsey Ferenc kitüntető díj adományozása47.97 KB
35/2022. (V.5.) önk. hat. - Kállay András kitüntető díj adományozása47.48 KB
36/2022. (V.5.) önk. hat. - Korányi Frigyes kitüntető díj adományozása48.61 KB
37/2022. (V.5.) önk. hat. - Újlaky István kitüntető díj adományozása49.42 KB
38/2022. (V.5.) önk. hat. - Kovács József kitüntető díj adományozása47.22 KB
39/2022. (V.5.) önk. hat. - Szentpétery Zsigmond kitüntető díj adományozása50.93 KB
40/2022. (V.5.) önk. hat. - Lejárt határidejű határozatok végrehajtása49.13 KB
41/2022. (V.5.) önk. hat. - MRFK beszámoló58.18 KB
42/2022. (V.5.) önk. hat. - MÖK és MÖH 2021. évi belső ellenőrzési jelentése44.5 KB
43/2022. (V.5.) önk. hat. - ENEREA Np. Kft. 2021. évi beszámolója44.21 KB
44/2022. (V.5.) önk. hat. - TOP támogatási szerződések költségnövekmény igényéhez kapcsolódó előzetes hozzájárulás98.91 KB
45/2022. (V.5.) önk. hat. - Határmenti sürgősségi mentés - támogató nyilatkozat 116.97 KB
46/2022. (V.5.) önk. hat. - Foglalkoztatási Paktum I. projekt zárása44.42 KB
47/2022. (V.5.) önk. hat. - Foglalkoztatási Paktum II. projekt tájékoztató44.6 KB
48/2022. (V.5.) önk. hat. - MÖK területfejlesztési és területrendezési feladatainak 2015-2020 közötti teljesítése46.35 KB
49/2022. (V.5.) önk. hat. - Megyei Identitás projekt tájékoztató43 KB

2021. október 7. Közgyűlés

2021. október 25

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnökének önkormányzati határozatai

2021. június 03
CsatolmányMéret
5/2021. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2021. évre tervezett adósságkeletkeztető ügyleteiről és azok köve42 KB
6/2021. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról 38.76 KB
7/2021. határozat a megyei közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 366.31 KB
8/2021. határozat a megyei önkormányzat (közgyűlés) különböző testületekben, társaságokban, (köz)alapítványokban és szervezetek56.96 KB
9/2021. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2021. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról 68.34 KB
10/2021. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyá54.42 KB
11/2021. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról 466.52 KB
12/2021. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Terve módosításának előkészítéséről 38.72 KB
13/2021. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nemzetközi konzorciumban előkészített projektje benyújtásának jó44.2 KB
14/2021. határozat a „KÖLCSEY" Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti és pénzügyi-gazdasági tervének jóvá633.67 KB
15/2021. határozat az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti és pénzügyi-gazdasági te610.98 KB
16/2021. határozat a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés (Minority SafePack) támogatásáról67.7 KB
17/2021. határozat a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság gazdálkodásával összefüggé653 KB
19/2021. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (I. Előkészítő Fázis és II. Javaslattevő Fázis)40.11 KB
23/2021. határozat az egyes Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megkötött támogatási szerződések f111.79 KB
25/2021. határozat az egyes Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megkötött támogatási szerződések f96.71 KB
26/2021. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció és Területfejlesztési Program, valamint a kapcso74.71 KB
27/2021. határozat az a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (I. Előkészítő Fázis és II. Javaslattevő Fáz153.2 KB
28/2021. határozat a TOP-5.3.2-17 kódszámú Megyei identitás erősítése című pályázati felhívás „Kölcsey Ferenc öröksége Szabolc44.56 KB
29/2021. határozat az egyes Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megkötött támogatási szerződések f112.17 KB
32/2021. határozat az egyes Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megkötött támogatási szerződések f127.5 KB
33/2021. határozat496.88 KB
34/2021. határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézke43.38 KB
35/2021. határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési jelentésén801.55 KB
36/2021. határozat az „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. éves beszámolójának, közhasznúsági mellékletén37.73 KB
37/2021. határozata az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. éves beszámolójának tudomásulvét40.03 KB
38/2021. határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2021. évi összesített közbeszerzési tervének módosításá127.35 KB
39/2021. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megy570.81 KB
40/2021. határozata az egyes Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megkötött támogatási szerződések112.86 KB
41/2021. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzat és a Kárpátaljai Megyei Tanács közötti Együttműködési Megállapodá396.36 KB
42/2021. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Tervének módosítása kapcsán elkészült „Javaslattételi Fázis651.91 KB
43/2021. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Terve módosításához környezeti vizsgálat szükségességének meg180.04 KB
44/2021. határozat, javaslat a 2022. év Lónyay Menyhért emlékévvé nyilvánításáról205 KB

2020. évi TOP határozatok

2020. december 22
CsatolmányMéret
2020. évi TOP határozatok4.82 MB

2020. október 20. Közgyűlés

2020. december 02
CsatolmányMéret
9/2020. rendelet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 22.04 MB
80/2020. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. október 20-ai ülése napirendjének megállapításá94.06 KB
81/2020 határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről526.87 KB
82/2020. határozat a 2021-2027-es fejlesztési ciklushoz tartozó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tervezési feladatokról 9.81 MB
83/2020. határozat a TOP-1.5.1-20 kódszámú „A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése" című felhívá49.01 KB
84/2020. határozat a megyei önkormányzat (közgyűlés) különböző testületekben52.94 KB
85/2020. határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormnyzat TOP-5.3.2-17-SBl-2018-00001 39.22 KB
86/2020. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2020. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról 128.18 KB
87/2020. határozat a Magyar Állam tulajdonában lévő Nyíregyháza, Kálmán utca 1. szám alatti, a „KÖLCSEY" Televízió Műsorszolgá103.66 KB
88/2020. határozat az orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatos javaslatok tárgyában felterjesztési jog gyakorlásáról53.47 KB
89/2020. határozat a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság 2020 első félévében végzett tevékenységéről szóló beszá193.32 KB
90/2020. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról257.38 KB
96/2020. határozat a Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.57.74 KB
99/2020. határozat a „KÖLCSEY" Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság gazdálkodásával összefüggő d57.28 KB
103/2020. határozat az egyes Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megkötött támogatási 95.03 KB

2020. június 25.

2020. július 14
CsatolmányMéret
39/2020. határozat a TOP-1.1.3 azonosítószámú, ,,Helyi gazdaságfejlesztés" című konstrukció tekintetében döntési javaslatról96.41 KB
41/2020. határozat a TOP-2.1.3 azonosítószámú, ,,Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések" című konstrukció tekin91.18 KB
44/2020. határozat a TOP-1.1.3 azonosítószámú, ,,Helyi gazdaságfejlesztés" című konstrukció tekintetében történő egyetértésről87.33 KB
46/2020. határozat a TOP-2.1.3 azonosítószámú, ,, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések" című konstrukció teki71.54 KB
51/2020. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. június 25-ei ülése napirendjének megállapításá124.96 KB
52/2020. határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 884.73 KB
53/2020. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről46.47 KB
54/2020. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Tervéhez kapcsolódó ajánlásokról 43.4 KB
55/2020. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Tervéhez kapcsolódó intézkedésekről 43.29 KB
56/2020. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár­Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. é691.38 KB
57/2020. határozat a megyei önkormányzati tartalékból történő támogatásra vonatkozó 2020. évi pályázat benyújtásáról 66.43 KB
58/2020. határozat a „KÖLCSEY" Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztás334.75 KB
59/2020. határozat a Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás tevékenységéről32.44 KB
60//2020. határozat a Creative Region - Határtalan fejlődés Északkelet-Magyarország gazdasági együttműködésben érintett nemzeti45.63 KB
61/2020. határozat az Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources (Hagyományaink és forrásaink rendszersze71.26 KB
62/2020. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Szabolcs-Szatmár­ Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal fejleszt35.68 KB
63/2020. határozat a TOP-5.1.1-15-SBl-2016-00001 azonosítószámú „Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében36.86 KB
64/2020. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat TOP-5.3.2-17-SBl-2018-00001 azonosítószámú, ,,Itthon, együtt, kö36.81 KB
65/2020. határozat a megyei önkormányzat (közgyűlés) különböző testületekben, társaságokban, (köz)alapítványokban és szervezete48.85 KB
66/2020. határozat a Nemzeti Klímavédelmi Szövetség megalapításáról szóló együttműködési megállapodás elfogadásáról 254.98 KB
71/2020. határozat a „Lónyay Menyhért" kitüntető díj adományozásáról 38.28 KB
72/2020. határozat a megyei kitüntető díjak adományozásáról103.66 KB

Oldalak

FELTÖLTÉS ALATT