KÖZLEMÉNY

 

Tájékoztatjuk, hogy 2023. január 1-jei hatállyal a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal elnevezése

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal elnevezésre módosult.

 

 

A Magyar Országgyűlés 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítását, melynek eredményeképpen az Alaptörvény 2023. január 1. napjától hatályos F) cikk (2) bekezdése értelmében Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik. A módosítás tehát, a Magyarország alapvető területi tagozódásának részét képező „megye”, mint területi egység megnevezést 2023. január 1. napjától „vármegye” elnevezésre változtatja.

A Magyar Országgyűlés az Alaptörvény módosításával azonos napon, a területi tagozódásban történt, említett névváltoztatással összefüggésben elfogadta a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint az egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvényt, amely 2023. január 1-ei hatállyal módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Mötv.) is a vármegyei elnevezés átvezetése érdekében.

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés 13/2022. (XII.9.) önkormányzati rendeletében és 147/2022. (XII.8.) önkormányzati határozatában, szintén 2023. január 1-ei hatállyal vezette be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal megnevezést.

 

Az Alaptörvény záró és vegyes rendelkezések címének 28. pontja szerint a vármegyére való utalásként a megyére utaló elnevezés a 2022. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az Alaptörvény tizenegyedik módosítása hatálybalépését követően is használható mindaddig, amíg az Alaptörvény szerinti megnevezés használatára való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható.

 

Nyíregyháza, 2023. január 11.

 

Meghívók, napirendek

2023. augusztus 3. Közgyűlés (rendkívüli)

2023. július 26

2023. május 30. Közgyűlés

2023. május 24
CsatolmányMéret
Meghívó 2023.05.30.144.02 KB
1.a. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról94.68 KB
1.b. Tájékoztató a két közgyűlés között történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról432.17 KB
2. Tájékoztató a vármegye országos közúthálózatának állapotáról, a megvalósuló közútfejlesztési projektekről1.31 MB
3. Előterjesztés VmÖK és VmÖH 2022. évi zárszámadására5.95 MB
4. Előterjesztés VmÖK 2023. évi költségvetésének módosítására2.22 MB
5. Előterjesztés VmÖK és VmÖH 2022. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyására919.18 KB
6. Előterjesztés a Vármegye Környezetvédelmi Programja (2023-2028) című dokumentum jóváhagyására6.25 MB
7. Előterjesztés a „KÖLCSEY” Nonprofit Kft. nevében egyedi ügyekben való aláírási jog gyakorlására159.94 KB
8. Előterjesztés a „KÖLCSEY” Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadására1.56 MB
9. Előterjesztés az ENEREA Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójának tudomásulvételére1.09 MB
10. Előterjesztés a Megyei Jogú Városok Szövetsége kezdeményezésének támogatására219.22 KB
11. Előterjesztés TOP költségnövekmény igényekhez kapcsolódó előzetes hozzájárulásra195.66 KB
12. Tájékoztató VmÖK és VmÖH fejlesztési projektekben történő tevékenységéről688.29 KB
13. Tájékoztató a Tisza ETT tevékenységéről397.48 KB
Javasolt új napirend - 14. ZÁRT ÜLÉS14.63 KB

2023. május 16. Közgyűlés (rendkívüli)

2023. május 10

2023. február 23. Közgyűlés

2023. február 17
CsatolmányMéret
Meghívó - 2023.02.23.201.8 KB
1.a. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről385.15 KB
1.b. Tájékoztató a két közgyűlés között történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról679.46 KB
2. Tájékoztató a Megyei Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Program megvalósításának helyzetéről675.65 KB
3. Előterjesztés a MÖK 2022. évi költségvetésének módosítására1.99 MB
4. Előterjesztés a VMÖK 2023. évi költségvetésének megalkotására3.86 MB
5. Előterjesztés a MÖK hatályos önkormányzati rendeleteinek módosítására9.92 MB
6. Előterjesztés a MÖK (MKGY) képviseletére vonatkozó megbízások kiadásáról szóló önk.hat. módosítására143.79 KB
7. Előterjesztés a VMKGY elnöke 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására151.98 KB
8. Előterjesztés VMÖK és a VMÖH 2023. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására928.69 KB
9. Tájékoztató SZSZB vármegye Előzetes Integrált Területi Programja 2021-2027 dokumentum módosításának folyamatáról781.38 KB
10. Előterjesztés TOP-PLUSZ 3.1.1.-21-SB1-2022-00001 projekt megvalósításához szükséges döntések meghozatalára5.01 MB
11. Előterjesztés TOP támogatási szerződések költségnövekmény igényéhez kapcsolódó előzetes hozzájárulásra244.84 KB
12. Tájékoztató az EASYDOOR című ROHU456 azonosítószámú projekt végrehajtásának előrehaladásáról294.72 KB
13. Előterjesztés a „KÖLCSEY” Np. Kft. 2023. évi pénzügyi-gazdasági tervének jóváhagyására633.84 KB
14. Előterjesztés az ENEREA Np. Kft. 2023. évi pénzügyi-gazdasági tervének jóváhagyására774.09 KB
15. Előterjesztés a Megyei Értéktár és a Megyei Értéktár Bizottság nevének megváltoztatására340.74 KB
16.a. Előterjesztés a SZSZB vármegyei helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési stratégia elfogadására2.33 MB
16.b. Előterjesztés a SZSZB vármegyei befektetésösztönzési és gazdaságfejlesztési stratégia elfogadására2.05 MB
Javasolt új napirend - Előterjesztés a konszolidációs megállapodás 11A mellékletének módosítására2.66 MB

2022. december 8. Közgyűlés

2022. december 02
CsatolmányMéret
Meghívó 2022.12.08.168.3 KB
1.a. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről483.69 KB
1.a. kiegészítés - Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntések63.19 KB
1.b. Tájékoztató két közgyűlés között történt eseményekről6.18 MB
2. ZÁRT ÜLÉS29.4 KB
3.a. Tájékoztató a SZSZB megyei munkaerő piaci helyzetről1.35 MB
3.b. Tájékoztató a közfoglalkoztatás megyei helyzetéről és aktuális feladatairól695.38 KB
4. Előterjesztés a Közgyűlés SZMSZ-e és a Hivatali Alapító Okirat, valamint SZMSZ módosítására4.16 MB
4. kiegészítés - Előterjesztés a Közgyűlés SZMSZ-e és a Hivatali Alapító Okirat, valamint SZMSZ módosítására2.07 MB
5. Előterjesztés a MÖK 2022. évi költségvetésének módosítására2.13 MB
6. Előterjesztés a MÖK és a MÖH 2023. évi költségvetési gazdálkodása átmeneti szabályainak meghatározására250.93 KB
7. Előterjeszés a MÖK (MKGY) képvisletéről szóló határozat módosítására170.37 KB
8. Előterjesztés a megyei közgyűlés 2023. évi ülésterve megállapítására480.48 KB
9. Előterjesztés a MÖK és a MÖH 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására903.62 KB
10. Előterjesztés a Felső-Tisza-vidék Klímastratégiája 2022 című dokumentum elfogadására11.34 MB
11. Beszámoló a Megyei Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről149.98 KB
12. Beszámoló a MÖH 2022. évi munkájáról1.09 MB
13. Előterjesztés TOP támogatási szerződések költségnövekmény igényéhez kapcsolódó előzetes hozzájárulásra182.57 KB
14. Tájékoztató a MÖK és a MÖH fejlesztési projektekben történő tevékenységéről1.69 MB
15.a. Tájékoztató a Megyei Foglalkoztatási Paktum II. projektről525.79 KB
15.b. Tájékoztató a Megyei Identitás projekt előrehaladásáról639.14 KB
16. Tájékoztató a megyei rendezési eszközök hatályosulásáról209.72 KB

2022. május 5. Közgyűlés

2022. április 29
CsatolmányMéret
Meghívó - 2022.05.05.172.76 KB
2.a Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról355.89 KB
2.b Két közgyűlés közötti tájékoztató4.39 MB
3. Beszámoló a megye közbiztonságának helyzetéről - SZSZB MRFK2.83 MB
4. Tájékoztató a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről8.88 MB
5. (1. rész) Tájékoztató az SZSZB Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet tevékenységéről1.11 MB
5. (2. rész) Tájékoztató a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet tevékenységéről569.79 KB
6. Előterjesztés a MÖK és MÖH 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)5.84 MB
6. ÜJPB írásbeli vélemény a 2021. évi zárszámadáshoz190.23 KB
7. Előterjesztés a MÖK 2022. évi költségvetésének módosítására2.36 MB
8. Előterjesztés a MÖK és MÖH 2021. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyására894.91 KB
9. Beszámoló (2021. évi) ENEREA Nonprofit KFT8.42 MB
10. Előterjesztés költségnövekmény igényekhez kapcsolódó előzetes hozzájárulásra163.97 KB
10. kiegészítés - Előterjesztés költségnövekmény igényekhez kapcsolódó előzetes hozzájárulásra131.54 KB
11. Előterjesztés Támogató nyilatkozat kiadására (magyar-szlovák határtérséget érintő határon átnyúló sürgősségi mentés)295.29 KB
12.a Előterjesztés Megyei Foglalkoztatási Paktum 1 projekt zárására2.06 MB
12.b Tájékoztató Megyei Foglalkoztatási Paktum 2 projektről341.31 KB
13. Beszámoló MÖK területfejlesztési és területrendezési feladatainak teljesítéséről 2015-2020 között1.09 MB
14. Tájékoztató Megyei Identitás projektről325.47 KB

2022. április 13. Közgyűlés (rendkívüli)

2022. április 08

2022. február 18. Közgyűlés

2022. február 11

2021. december 14. Közgyűlés

2021. december 09

Oldalak