Sajtóközlemény

                             

 

                                    

 

Területi vészjelző rendszer a határmenti régióban

Extension of the operational "Space Emergency System"

towards monitoring of dangerous natural and man-made geo-processes

in the HU-SK-RO-UA cross-border region

HUSKROUA/1702/8.1/0065

GeoSES

 

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

Nemzetközi online konferencián mutatták be a készülő Felső-Tisza vidék klímastratégiájának sarokpontjait

Nemzetközi online konferenciát rendeztek a Kolozsvári Műszaki Egyetem szervezésében 2021. november 18 és 20 között a HUSKROUA határokon átívelő partnerség keretében létrehozott GeoSES projekt kapcsán. A katasztrófakockázat-kezelés és kockázatfigyelési megoldások című konferencián a projektben résztvevő magyar, szlovák, román és ukrán szakemberek mellett neves nemzetközi előadói gárda kapcsolódott a konferenciához, amelynek tanácsadó testületébe a világ elismert technológiai egyetemeinek szaktekintélyei kaptak meghívást.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, mint a GeoSES projekt egyik magyarországi partnere az online esemény első napján mutatta be a projekt keretében elért eredményeit.  Dr. Vass Róbert a projekt egyik hazai szakértője pedig ismertette a program keretében az önkormányzat által a Felső-Tisza vidékére vonatkozóan készülő klímastratégia alapvetéseit.

A konferencia workshopjain és szekció ülésein a résztvevők a legújabb műholdas talajmegfigyelési és térelemzési technológiákkal és módszerekkel ismerkedhettek meg. Az előadók pedig bemutatták, hogy ezen technológiák hogyan használhatóak hatékonyan a különböző természeti katasztrófahelyzetek előrejelzésében és nemzetközi együttműködéssel, a partnerek tudományos eredményeinek megosztásával, hogyan tudják még hatékonyabbá tenni ezt a közös munkát.

 

A projekt tervezett időtartama: 2019. december 1. - 2022. december 31.

A projekt költségvetése: 938.105,22 EUR

 Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020

https://huskroua-cbc.eu/

www.geoses.hu

 

Ezen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine

ENI Cross-border Cooperation Programme 2014-2020

  Sajtóközlemény 

2020. 08. 31.

GeoSES - Területi vészjelző rendszer a határmenti régióban

HUSKROUA/1702/8.1/0065

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 keretében európai uniós támogatással valósul meg - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat részvételével - azExtension of the operational "Space Emergency System" towards monitoring of dangerous natural and man-made geo-processes in the HU-SK-RO-UA cross-border region” (Területi vészjelző rendszer a határmenti régióban) megnevezésű projekt.

A projekt a „Közös kihívások a biztonság területén” prioritási cél mentén valósul meg az Ungvári Nemzeti Egyetem vezető partner közreműködésével.

A projekt általános adatai:

Projekt rövid címe: GeoSES

Azonosító: HUSKROUA/1702/8.1/0065

A projekt tervezett időtartama: A projekt tervezett időtartama: 2019. december 1. - 2022. december 31.

A projekt összköltségvetése: 938 105,22 EUR, melyből EU támogatás: 844 294,68 EUR.

A projekt megvalósításában közreműködő partnerek:

Ukrajna:                       Ungvári Nemzeti Egyetem (vezető partner)

Magyarország:            Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

                                     Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Szlovákia:                    Pavol Jozef Šafárik Egyetem, Kassa

Románia:                     Kolozsvári Műszaki Egyetem.

A projekt általános célkitűzése:

A projekt általános célja a határon átnyúló területek geomonitoringja: mind a természeti, mind az emberi tevékenységből fakadó vészhelyzetek megelőzése okán.

A projekt célja továbbá, a fejlett technológiák innovatív és összehangolt integrálása, melyek révén a Tisza folyó menti talaj(deformitások), földcsuszamlások érthetőbbé válnak. Cél közös intézkedések, stratégiák kidolgozása a vészhelyzetek előrejelzésére; a hatóságok és a lakosság tájékoztatására.

A Megyei Önkormányzat legfőbb feladata a projekt megvalósítása során egy határon átnyúló, a projekt által lefedett térségre vonatkozó klímastratégia kidolgozása.

https://huskroua-cbc.eu/

 

                                                           

 

Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine

ENI Cross-border Cooperation Programme 2014-2020

 GeoSES - „Extension of the operational "Space Emergency System" towards monitoring of dangerous natural and man-made geo-processes in the HU-SK-RO-UA cross-border region

 Press release – English Summary                            

31st August 2020.

HUSKROUA/1702/8.1/0065

General information:

Project acronym: GeoSES

Acronym: HUSKROUA/1702/8.1/0065

Project duration: 1st December 2019 – 31th December 2022.

EU Funding: 844 294,68 € , total project budget: 938 105, 22 EUR.

Project partners:

Ukraine:    Uzhhorod National University (Lead Partner)

Hungary:  Self-goverment of Szabolcs-Szatmár-Bereg County

                   Budapest University of Technology and Ecomomics

Slovakia:   Pavol Jozef Šafárik University in Košice

Romania:   Technical University of Cluj-Napoca.

 

Overall objective of the Project:

The project fits to TO8 Common challenges in the field of safety and security Priority 1. The overall objective of the project is geomonitoring of natural and man-made processes in the cross-border territory with the aim of preventing of emergency situations. The project will integrate advanced techniques in new, coordinated and innovative ways in order to improve our understanding of land deformation (landslides) on Tyzsa River and its effect on the environment. The main task of the Self-government of Szabolcs-Szatmár-Bereg county is the elaboration of climate strategy of the target cross-border area (Carpathian Region).

Implemented under the Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI Cross-border Cooperation Programme 2014-2020 funded by the EU.

https://huskroua-cbc.eu/