ITTHON, EGYÜTT, KÖZÖSEN SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGBEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ITTHON, EGYÜTT, KÖZÖSEN SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGBEN

  

PROJEKTÖSSZEFOGLALÓ

 

 

Kedvezményezett neve: Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Önkormányzat

Projekt címe: Itthon, együtt, közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben

Projekt azonosító száma: TOP-5.3.2-17-SB1-2018-00001

Szerződött támogatás mértéke: 827 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt megvalósításának kezdete: 2019.01.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.29.

  

A projekt tartalmának bemutatása

 

A megyei területfejlesztési dokumentumokkal összhangban az életminőség és a társadalmi összetartozás javításához szükséges feltételek biztosítása érdekében jelen projekt támogatja és hozzájárul a szolidáris és aktív megye kialakításához, valamint ahhoz a 2030-ra vizionált jövőképhez, miszerint:

“2030-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy olyan hely, ahol jó élni.”

Cél, hogy tudatosabbá váljanak a helyi és térségi közösségek, elterjedjen, ill. fokozódjon az öngondoskodó képesség, a tudatos helyi és térségi társadalmak megerősödésével az egyik legfontosabb immateriális fejlesztési erőforrás aktivizálódjék, amely a közösségformálást és a gazdasági kibontakozást szolgálja: a helyi és területi identitást.

A projekt megvalósítása elsősorban a megye kulturális életére van jelentős hatással. Célunk, hogy a megyei identitásformáló, -erősítő fejlesztések (közösségfejlesztő programok) ne kizárólag egyszerű és egyszeri rendezvények formájában valósuljanak meg, hanem komplex módon hosszú távú pozitív változásokat generáljanak. Ehhez szükséges a programok megyei szintű koordinációja, a közösségfejlesztési célok és eszközök területi összehangolása.

Célunk továbbá a megye következetes, fenntartható kulturális képének és arculatának kialakítása, erősítése. Olyan – decentralizáltan – kulturális alapú megyei projektet kívánunk végrehajtani, amely a helyi emberek és közösségek életminőségét pozitívan befolyásolja: a települések meg tudják őrizni a közösségüket, élővé tudják varázsolni környezetüket. A fejlesztés hatására elért kompetenciaszintek emelkedése várhatóan segítik a munkaerő-piacon való megjelenést, ill. helytállást.

A Megyei Önkormányzat kulturális területen megjelenő pozíciója, együttműködési rendszere erősödik, ugyanakkor a helyi társadalmak kulturális és közösségi életben betöltött erős érintettsége és szerepe lehetőséget teremt a turizmus fenntartható fejlődésére. A kreatív ipar jelenlétének és súlyának növelése a megye életében, valamint a megye kulturális értékeinek láthatóvá tétele - megyei és akár országos szinten is - feladata a projektnek, ugyanúgy, mint a helyi tárgyalkotó népművészeti, valamint amatőr művészeti és hagyományőrző csoportok hálózatba szervezése, ismertségük növelése, megjelenésük segítése.

A kulturális decentralizáció jegyében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye teljes területére hatással kívánunk lenni, amely három (identitásban is) jól lehatárolható fő részre oszlik: Szabolcs, Szatmár és Beregre térségekre. A megvalósítás során alulról építkezünk: együttműködünk a megye kulturális, turisztikai és közösségekkel foglalkozó intézményeivel, civil szervezeteivel, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottsággal, helyi értéktár bizottságokkal, települési önkormányzatokkal.

Összefoglalva a ’megyei identitás’ elnevezésű projekt célja, hogy a közösségi önazonosságtudat, a lokálpatriotizmus, belső értékként jelenjen meg a településeken, továbbá a megyei identitáson belül a MI „szabolcsiak”, „szatmáriak”, „beregiek” tudat erősödjön. Fontos, hogy a projekt hosszú távon minden generációnak olyan értéket adjon, mely az egyén, a kisközösségek, az adott település és vonzáskörzete számára, összességében a „megyeiség” önálló entitásként való megélése érdekében segítse a társadalmi fejlődést, része legyen a mindennapi létkultúrának, támogassa a civil kurázsit is.  Tervünk az is, hogy a megyéről kialakult kép formálódjon, pozitív értékítéletek, jellemző jegyek jelenjenek meg, a megye neve vonzó munkaerőpiaci és beruházási brand is legyen.

 A projekt főbb tevékenységei:

 • Helyi, térségi erőforrások feltárása,
 • Interjúkötegek készítése,
 • Stakeholder-elemzés,
 • Rendezvénynaptár összeállítása,
 • Közösségi tartalmú helyi adatbázisok készítése, alakítása, gondozása,
 • Önkéntesek toborzása és felkészítése,
 • Cselekvési terv elkészítése,
 • Közösségi beszélgetések szervezése,
 • Helyi tudás- és értékkatalógus kialakítása,
 • Értékek felterjesztése Megyei Értéktárba, ill. a Hungarikum Bizottság felé,
 • Tematikus tanulókörök rendszerének kidolgozása és működtetése,
 • Tematikus önképzőkörök rendszerének kidolgozása és működtetése,
 • Alkotó és művelődő közösségek alakulásának megszervezése, működésének szakmai támogatása,
 • Közösségi kérdőív szerkesztésének és feldolgozásának támogatása,
 • Jövő műhelyek szervezése, megvalósítása,
 • Vállalkozói fórum működtetése,
 • Civil fórum működtetése,
 • Népművészetben alkotó csoportok hálózatba szervezése,
 • Helytörténeti vetélkedők – Értékes barangolás megszervezése,
 • Elszármazottak találkozója rendezvények megvalósítása,
 • Megyei alkotótáborok lebonyolítása,
 • Hagyományok útján - megyei értéktalálkozók megszervezése,
 • Megyei identitást erősítő televíziós marketing műsorok előállítása és sugárzása,
 • „Legendák nyomában” munkacímű televíziós ismeretterjesztő kisfilmek gyártása és sugárzása,
 • „Kastélylátogatók – látogató kastélyok” munkacímű televíziós ismeretterjesztő kisfilmek gyártása és sugárzása,
 • Hagyományőrző, tréfás szórakoztató televíziós vetélkedő műsor megvalósítása, megyei települések részvételével,
 • „Értékünnepek, „értékrandevúk” - Élő televíziós közvetítés a megyenapi ünnepségsorozatról, 
 • Televíziós talk-show műsorszám előállítása és a műsor sugárzása,
 • „Megyei Kutatók” munkacímű televíziós ismeretterjesztő műsor gyártása és sugárzása,
 • Infokommunikációs akadálymentesítés,
 • Nyilvánosság biztosítása,
 • Eszközbeszerzés,
 • A közösségi akciókhoz, eseményekhez, programokhoz, rendezvényekhez kapcsolódó tudásmegosztó, kommunikációs platformok kialakítása és fenntartása.

 

A tevékenységek a megye 20 településén és a megyeszékhelyen összpontosulnak, azonban a célközönség vonatkozásában a megye mind a 229 településére, a megye teljes lakosságára fókuszálunk, tekintve, hogy a cselekvési tervre alapozva a rendezvények minden megyei lakos által  látogathatók, továbbá megyei szintű média megjelenést tervezünk.