KÖZLEMÉNY

 

Tájékoztatjuk, hogy 2023. január 1-jei hatállyal a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal elnevezése

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal elnevezésre módosult.

 

 

A Magyar Országgyűlés 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítását, melynek eredményeképpen az Alaptörvény 2023. január 1. napjától hatályos F) cikk (2) bekezdése értelmében Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik. A módosítás tehát, a Magyarország alapvető területi tagozódásának részét képező „megye”, mint területi egység megnevezést 2023. január 1. napjától „vármegye” elnevezésre változtatja.

A Magyar Országgyűlés az Alaptörvény módosításával azonos napon, a területi tagozódásban történt, említett névváltoztatással összefüggésben elfogadta a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint az egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvényt, amely 2023. január 1-ei hatállyal módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Mötv.) is a vármegyei elnevezés átvezetése érdekében.

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés 13/2022. (XII.9.) önkormányzati rendeletében és 147/2022. (XII.8.) önkormányzati határozatában, szintén 2023. január 1-ei hatállyal vezette be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal megnevezést.

 

Az Alaptörvény záró és vegyes rendelkezések címének 28. pontja szerint a vármegyére való utalásként a megyére utaló elnevezés a 2022. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az Alaptörvény tizenegyedik módosítása hatálybalépését követően is használható mindaddig, amíg az Alaptörvény szerinti megnevezés használatára való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható.

 

Nyíregyháza, 2023. január 11.

 

ÉZFF/892/2022-ITM_SZERZ

 

A projekt azonosító száma: ÉZFF/892/2022-ITM_SZERZ
Kedvezményezett neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Projektpartner: Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.
Projekt címe: „Szemléletformálás a megyei lakosság körében”

Szerződött támogatás összege: 150.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt célja:

Szemléletformálás a megyei lakosság körében. A célcsoport minden korosztályra kiterjesztve.

- Elektromobilitás népszerűsítése érdekében 3 db elektromos autó vásárlása és 3 db
töltőállomás kiépítése

- lakossági klíma adaptáció és védelem - klímapolitika „érthetően” érdekében
konferenciák szervezése és lebonyolítása (a konferenciák anyagairól TV felvétel is
készül)

- az üvegházhatású gázok csökkentésének lehetőségei, előnyei érdekében dolgozói
motivációs kampány lebonyolítása, melynek célja a saját dolgozók motiválása, hogy
hozzájáruljanak az üvegházhatású gázok csökkentéséhez.

- szemléletformálást elősegítő közösségi médiában felhasznált szemléletformáló
„kisokos” videók gyártása és megjelenítése:

- szemléletformálást elősegítő iskolai kiadvány készítése
Vicces, tanórák során felhasználható foglalkoztató, tájékoztató kiadvány.
Szakemberek által készített, gyermekeknek szánt ismeretterjesztő, akár oktatási
anyag.

- szemléletformálást elősegítő rendhagyó környezetismeret óra rendezvénysorozat
lebonyolítása:
Kiadványok használatával rendhagyó környezetismeret órák tartása szakképzett
előadók vagy pedagógusok közreműködésével.

- szemléletformálást elősegítő televíziós műsor készítése és sugárzása
Megyei televízióban sugárzott, broadcast technológiával rögzített televíziós felvételek
készítése és sugárzása a szakmai konferenciákról és a rendhagyó iskolai órákról.