EASYDOOR ROHU456

 

 

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

 

A ROHU456 azonosítószámú “Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása” (Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources (EASYDOOR) projekt keretén belül 2023. október 25. napján Végéhez ér az EASYDOOR projekt című sajtótájékoztató eseményre került sor.

 

Az alábbi linkeken megtekinthetőek az ehhez kapcsolódó sajtóanyagok.

 

https://www.szon.hu/helyi-kozelet/2023/10/komplex-turisztikai-fejlesztes

 

https://kolcseytv.hu/hir/vallas-es-turisztika

 

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program célja közös, román-magyar projektek finanszírozása, amelyek közös megközelítést, valamint innovatív megoldásokat követelnek, a határ mindkét oldalán felmerülő igények kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez. A Program folytatja a régióban megvalósított határmenti együttműködéseket, összköltségvetése hozzávetőleg 232 millió euró, amelyből 189 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó vissza nem térintendő támogatás. A támogatható határmenti terület a következő megyéket foglalja magában: Satu Mare, Bihor, Arad és Timiș a román oldalon, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád-Csanád a magyar oldalon.

Jelen anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

További információ a következő weboldalakon érhető el:

Interreg - The Interreg V-A Romania-Hungary Programme (interreg-rohu.eu)

EASYDOOR ROHU456 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata (szszbmo.hu)

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata Vezető Partnerként részt vesz - az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében – a ROHU-456 azonosítószámú, EASYDOOR “Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása” (Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources) című, turisztikai attrakciófejlesztést támogató projektben.

A Vármegye Önkormányzata projektrészének keretében egy a vallási turizmust segítő szabadtéri, komplex beruházás mellett tizennégy templom és egy műemléki szempontból jelentős értéket képviselő plébánia került felújításra a következő helyszíneken:

-          Ajak (Római Katolikus Templom),

-          Fényeslitke (Római Katolikus Plébánia),

-          Gávavencsellő (Római Katolikus Templom),

-          Kisvárda (Római Katolikus Templom),

-          Mátészalka (Római Katolikus Templom),

-          Kállósemjén (Görögkatolikus Templom),

-          Kisvárda (Görögkatolikus Templom),

-          Nagykálló (Görögkatolikus Templom),

-          Eperjeske (Református Templom),

-          Nyíribrony (Református Templom),

-          Nagyar (Református Templom),

-          Nyírbogát (Református Templom),

-          Székely (Református Templom),

-          Nyírtass (Református Templom),

-          Tarpa (Református Templom)

-          Nyírbátor.

Az egyházi örökségek tekintetében, a helyszínenként eltérő specifikációkat figyelembe véve, külső- és belső felújítási munkálatok valósultak meg. A megvalósított fizikai infrastrukturális tevékenységek keretében megújultak: a külső homlokzatok, nyílászárók, tető- és toronyszerkezetek, belső padlóburkolatok, egyes fűtési rendszerek, elektromos hálózatok, belső térelemek – pl. padok, karzatok, bútorok restaurálása, továbbá középkori freskók és falak, műemléki részletek helyreállítása is megtörtént.  A tereprendezési munkálatok során - egyes helyszíneken - a templom előtti környezet is megújult, járdák, külső térburkolatok, kapuk felújítása is megtörtént, növények kerültek telepítésre, illetve ahol fejlesztésre szorult, ott a csapadékvíz elvezető rendszer is megújult.

Az elvégzett beruházások során értékes örökségvédelmi beavatkozások is történtek – többek között - a nyírtassi református templomban, ahol freskó részletek kerültek feltárásra, Gávavencsellőn, amelynek során megtörtént a „Mária a kis Jézussal” szobor felújítása.

Szintén örökségvédelmi beavatkozások keretében a nagyari református templom középkori freskójának állagmegóvása valósult meg, a tarpai református templom esetén a középkori hajótest teljes körű felújítása történt a középkori ablakok bemutatásával, valamint elvégzésre került a kállósemjéni görögkatolikus templom későgótikus szentélyének felújítása is.

 

Munkálatok képei

 

     
A tarpai református templom középkor ablakai        Mária szobor bontás előtt Gávavencsellőn A kállósemjéni görögkatolikus templom felújított késő gótikus szentélye

 

A nagyari református templom középkori freskója

A nyírtassi református templomban feltárt freskó részletek

 

 

 

 

Nyírbátor városában a vallási turizmust segítő komplex szabadtéri beruházás keretében a Várostörténeti sétány folytatása, valamint a Lovarda környékének turisztikai fejlesztése valósult meg.

A beruházások a tervek szerint valósultak meg, a projektpartnereket érintő tevékenységek összetettsége okán, a projekt fizikai befejezése 2023. december 31. napja.

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program célja közös, román-magyar projektek finanszírozása, amelyek közös megközelítést, valamint innovatív megoldásokat követelnek, a határ mindkét oldalán felmerülő igények kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez. A Program folytatja a régióban megvalósított határmenti együttműködéseket, összköltségvetése hozzávetőleg 232 millió euró, amelyből 189 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó vissza nem térintendő támogatás. A támogatható határmenti terület a következő megyéket foglalja magában: Satu Mare, Bihor, Arad és Timiș a román oldalon, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád-Csanád a magyar oldalon.

Jelen anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

További információ a következő weboldalakon érhető el:

Interreg - The Interreg V-A Romania-Hungary Programme (interreg-rohu.eu)

EASYDOOR ROHU456 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata (szszbmo.hu)

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata Vezető Partnerként valósítja meg - az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében – a ROHU-456 azonosítószámú, EASYDOOR “Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása” (Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources) című, turisztikai attrakciófejlesztést támogató projektet.
Az egyházi örökségi helyszínek (14 templom és 1 plébánia) tekintetében a kivitelezések a Tervezési és Kivitelezési Szerződések 2022. márciusában történő aláírását követően megkezdődtek. A beruházások Eperjeske Református Templom, Nyíribrony Református Templom és Nagyar Református Templom vonatkozásában elérték a 100%-os készültséget, valamint a műszaki átadás-átvétel is megtörtént 2022 novemberében.
Általánosságban elmondható, hogy a további egyházi helyszínek kivitelezési munkálatai megfelelő ütemben haladnak és azok várhatóan a szerződéses határidőre elkészülnek.
A beruházásokkal érintett műemléki templomok felújításai műszaki szempontból rendkívül összetettek, külön kiemelve azokat a problémákat, amelyek előre nem látható tényezőként merülnek fel a kivitelezések előrehaladásával, valamint a különböző épületrészek feltárása során.
Gávavencsellőn a Római Katolikus Templomban található 2 db ólmozott üvegablak, illetve az oromzati Mária szobor vonatkozásában a restaurátori beavatkozások megkezdődtek. Az időjárási körülmények a szobor helyszíni restaurálását lehetetlenné tette, ezért bontása és műhelybe szállítása megtörtént. Kisvárdán a Római Katolikus Templom mérműves-, illetve ólmozott üvegablakainak restaurálási munkálatai jelenleg is zajlanak.
A kállósemjéni Görögkatolikus Templom későgótikus szentélyének homlokzati kutatása megtörtént, a munkát a kivitelező, a kutatói javaslat alapján, a műemléki védettségű épületen megkezdte.
Székely településen a Református Templom berendezéseinek felújítása – szószék, padok, karzatok – folyamatban van, a helyreállítás faszobrász restaurátori felügyeletével történik.
A tarpai Református Templom felújításának kivitelezési munkálatai során, kőszobrász-restaurátor igénybevételével, a Templomhajó déli oldal külső homlokzati felújítása, valamint a nyugati oldalon a külső feljáró bontása is megtörtént.

Képek a folyamatban lévő munkálatokról

   Mária szobor bontás előtt Gávavencsellőn     A székelyi templom belső berendezéseinek felújítása  Ólmozott üvegablak rekonstrukciója Kisvárdán  
     

A Nyírbátor városában megvalósuló, vallási turizmust segítő komplex szabadtéri beruházás keretében a Várostörténeti sétány folytatása, valamint a Lovarda környékének turisztikai fejlesztése valósul meg. A beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás 2022. decemberében befejeződött. A nyertes kivitelezővel a szerződéskötést követően elkezdődhet a komplex beruházás végrehajtása.

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program célja közös, román-magyar projektek finanszírozása, amelyek közös megközelítést, valamint innovatív megoldásokat követelnek, a határ mindkét oldalán felmerülő igények kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez. A Program folytatja a régióban megvalósított határmenti együttműködéseket, összköltségvetése hozzávetőleg 232 millió euró, amelyből 189 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó vissza nem térintendő támogatás. A támogatható határmenti terület a következő megyéket foglalja magában: Satu Mare, Bihor, Arad és Timiș a román oldalon, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád-Csanád a magyar oldalon.

Jelen anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

További információ a következő weboldalakon érhető el:

Interreg - The Interreg V-A Romania-Hungary Programme (interreg-rohu.eu)

EASYDOOR ROHU456 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata (szszbmo.hu)

 

 

EASYDOOR – Kick-off és projektnyitó

 

Az EASYDOOR “Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása” (Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources) című, ROHU456 azonosítószámú projekt keretében Kick-off és projektnyitó rendezvényt szervezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, mint a stratégiai projekt Vezető Partnere. A rendezvényre 2021. október 20-án került sor a kedvezményezettek képviselőinek részvételével, a járványügyi helyzet okán online formában. A rendezvényt Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg köszöntő beszédével, majd Pataki Csaba, a Szatmár Megyei Tanács elnöke köszöntötte a résztvevőket, tekintettel arra, hogy a projekt szoros együttműködésben valósul meg két Szatmár megyei partnerünkkel: a Szatmár Megyei Tanáccsal és a Szatmár Megyei Múzeummal. A projekt megvalósításban részt vevő további magyarországi kedvezményezettek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. és a Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. A rendezvényen bemutatásra kerültek a projekt átfogó céljai és a főbb feladatok, a projekt kedvezményezettek felvázolták konkrét vállalásaikat, az eddig elvégzett tevékenységeiket, bemutatták az általuk megvalósított projektrész ütemtervét és aktuális előrehaladását, valamint beszámoltak a projekt keretében megvalósuló különböző turisztikai fejlesztések előkészítettségének előrehaladásáról, és bemutatták a releváns beruházások terveit. A rendezvény keretében lehetőség nyílt az általános projekt menedzsment és elszámolási kötelezettség kapcsán felmerült technikai kérdések megválaszolására is.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat a projekt keretében összesen 16 beruházási helyszínen valósít meg turisztikai-örökségvédelmi fejlesztést.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztés Alap által, az Interreg V-A Románia-Magyarország együttműködési program finanszírozásával valósul meg, és közvetlenül hozzájárul a program „Közös védekezés, valamint a közös értékek és források hatékony felhasználása (Együttműködés a közös értékek és erőforrások mentén)” prioritási tengelye mentén a „A természeti, történelmi és kulturális örökség fenntartható kihasználása a támogatható területen” egyedi célkitűzéshez.

A projekt összköltsége: 12 504 461,95 EUR

A projekt megvalósításának időtartama: 2020. 10. 01 – 2023. 01. 31.

”Jelen szöveg tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.”

 

 

 

Sajtóközlemény

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Vezető Partnerként valósítja meg az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében végrehajtásra kerülő, ROHU456azonosítószámú, EASYDOOR “Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása” (Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources) című projektet.

A projekt célja, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár Megye természeti és kulturális örökségét interaktív és korszerű módon mutassa be, illetve összekösse a már meglévő turisztikai attrakciókat, és azok szinergiáit erősítse. A fejlesztések helyszínei meglévő vonzerők közelében találhatóak, így további programot adnak az adott térségbe érkező látogatóknak, növelve a vendégéjszakák számát. A fenntartható fejlesztése céljából egy egységes, koherens határon átnyúló turisztikai térség jön létre, a meglévő épített kulturális, történelmi és természeti örökségi értékekre alapozva.

Az együttműködésben részt vesz az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft, a „Kölcsey” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft., a Szatmár Megyei Tanács (Románia), valamint a Szatmár Megyei Múzeum (Románia), amelynek során a következő projektelemek valósulnak meg:

  • Egyházi örökségi helyszínek felújítása (15 db): Nagykálló, Kállósemjén, Kisvárda (2 helyszín), Gávavencsellő, Fényeslitke, Mátészalka, Ajak, Eperjeske, Tarpa, Nagyar, Székely, Nyírtass, Nyírbogát, Nyíribrony,
  • kulturális örökségi helyszín fejlesztése (1 db): Nyírbátor,
  • interaktív, tematikus kiállítások létrehozása és tartalomfejlesztése (3 db): Nyíregyháza (határmenti terület irodalma), Érpatak (paraszti életmód), Baktalórántháza (nemesi életmód),
  • határon átnyúló turisztikai vonzerő-hálózat kialakítása: átfogó, integrált turisztikai marketingterv elkészítése; applikáció és weboldal kialakítása, üzemeltetése és kapcsolódó tartalomfejlesztés; kaland kincskereső könyv és „kincses játékok” telepítése,
  • természeti örökségi vonzerő helyszín fejlesztése (1 db): Nagykálló (Harangod), Öko-Park és Látogatóközpont II. ütem,
  • média- és marketing centrumok (3 db) kialakítása, határon átnyúló területi relevanciával: Mátészalka (Bereg), Kisvárda (Szabolcs), Fehérgyarmat (Szatmár, beleértve Szatmár megyét is),
  • a Szatmár Megyei Múzeum (Szatmárnémeti) főépületének a látogatók 21. századi szükségleteire alapozott, a célcsoport tagjai számára vonzó kiállítások helyszínét eredményező, általános külső és belső felújítása, kiállítástervezés, installációs elemek meghatározása, tartalmak előállítása.

A projekt fejlesztési kezdeményezései nem kizárólag egyetlen speciális korosztályra fognak összpontosítani, sokkal inkább arra, hogy kifinomult turisztikai kínálattal, marketinggel és informatikai eszközökkel célozzák meg a régióba látogató turistákat és az itt lakókat.

A projekt összköltsége: 12 504 461,95 EUR

A projektet az Európai Unió támogatja az Európai Regionális Fejlesztés Alap által, Románia és Magyarország társfinanszírozásával.

”Jelen Sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.”

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat vezető partnerként valósítja meg - az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében végrehajtásra kerülő – a ROHU-456 azonosítószámú,
EASYDOOR “Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása” (Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources)
című projektet.
Az egyházi örökségi helyszínek tekintetében sikeresen lezajlott a közbeszerzési eljárás, márciusban megkötésre kerültek a Tervezési és kivitelezési szerződések 15 projekthelyszín esetében.

A Nagyari Református Templom csúcsdíszében időkapszulát találtak a szakemberek a felújítás során. A leletet a Debreceni Református Kollégium Múzeumába szállították.

 

Megindult a festőrestaurátori kutatás a nyírtassi református templomban. A festőrestaurátori kutatás célja annak megállapítása volt, hogy a templombelsőben fellelhető-e középkori falkép, vagy falkép-töredékek. Erre egyértelműen pozitív a válasz, hiszen a hajó szentélyhez közelebb eső oldalfalán több rétegben tárulnak fel gótikus falképek töredékei. Az értékes töredékek vastag barnásszürke homokos vakolat alól kerültek feltárásra.

 

A hajó keleti, egykori szentély felé elhelyezkedő szakasza (Nyírtass Református Templom).

 

Képek a terveknek megfelelő ütemezés szerint haladó beruházási folyamatról.

Tarpa Református Templom

 

Eperjeske Református Templom felújítása Kállósemjén Görögkatolikus Templom felújítása

 

 

Kállósemjén Görögkatolikus Templom felújítása

 

Mátészalka Római Katolikus Templom felújítása

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program célja közös, román-magyar projektek finanszírozása, amelyek közös megközelítést, valamint innovatív megoldásokat követelnek, a határ mindkét oldalán felmerülő igények kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez. A Program folytatja a régióban megvalósított határmenti együttműködéseket, összköltségvetése hozzávetőleg 232 millió euró, amelyből 189 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó vissza nem térintendő támogatás. A támogatható határmenti terület a következő megyéket foglalja magában: Satu Mare, Bihor, Arad és Timiș a román oldalon, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád-Csanád a magyar oldalon.
Jelen anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

https://szszbmo.hu/easydoor-rohu456