KÖZLEMÉNY

 

Tájékoztatjuk, hogy 2023. január 1-jei hatállyal a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal elnevezése

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal elnevezésre módosult.

 

 

A Magyar Országgyűlés 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítását, melynek eredményeképpen az Alaptörvény 2023. január 1. napjától hatályos F) cikk (2) bekezdése értelmében Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik. A módosítás tehát, a Magyarország alapvető területi tagozódásának részét képező „megye”, mint területi egység megnevezést 2023. január 1. napjától „vármegye” elnevezésre változtatja.

A Magyar Országgyűlés az Alaptörvény módosításával azonos napon, a területi tagozódásban történt, említett névváltoztatással összefüggésben elfogadta a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint az egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvényt, amely 2023. január 1-ei hatállyal módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Mötv.) is a vármegyei elnevezés átvezetése érdekében.

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés 13/2022. (XII.9.) önkormányzati rendeletében és 147/2022. (XII.8.) önkormányzati határozatában, szintén 2023. január 1-ei hatállyal vezette be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal megnevezést.

 

Az Alaptörvény záró és vegyes rendelkezések címének 28. pontja szerint a vármegyére való utalásként a megyére utaló elnevezés a 2022. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az Alaptörvény tizenegyedik módosítása hatálybalépését követően is használható mindaddig, amíg az Alaptörvény szerinti megnevezés használatára való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható.

 

Nyíregyháza, 2023. január 11.

 

Határozatok

2019. október 21.

2019. november 20
CsatolmányMéret
82/2019. (X.21.) önkormányzati határozat a Szavazatszámláló Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról54.09 KB
83/2019. (X.21.) önkormányzati határozat a megyei közgyűlés elnökének jelöléséről39.87 KB
84/2019. (X.21.) önkormányzati határozat a megyei közgyűlés elnökének megválasztásáról46.54 KB
85/2019. (X.21.) önkormányzati határozat Baracsi Endre közgyűlési tagnak a megyei közgyűlés alelnökévé jelöléséről 47.07 KB
86/2019. (X.21.) önkormányzati határozat Kerekes Miklós közgyűlési tagnak a megyei közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökévé41.94 KB
87/2019. (X.21.) önkormányzati határozat Szabó István nem közgyűlési tagként a megyei közgyűlés alelnökévé jelöléséről43.87 KB
88/2019. (X.21.) önkormányzati határozat Baracsi Endre közgyűlési tagnak a megyei közgyűlés alelnökévé választásáról 50.02 KB
89/2019. (X.21.) önkormányzati határozat Kerekes Miklós közgyűlési tagnak a megyei közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökév48.93 KB
90/2019. (X.21.) önkormányzati határozat Szabó István nem közgyűlési tagként a megyei közgyűlés alelnökévé választásáról 48.7 KB
91/2019. (X.21.) önkormányzati határozat Baracsi endre, a megyei közgyűlés alelnöke illetményének, valamint költségtérítésének 53.55 KB
92/2019. (X.21.) önkormányzati határozat Kerekes Miklós, a megyei közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke illetményének, va53.86 KB
93/2019. önkormányzati (X.21.) határozat Szabó István, nem közgyűlési tagként a közgyűlés főállású alelnöke illetményének, valam53.72 KB

2019. szeptember 26.

2019. szeptember 26
CsatolmányMéret
73/2019. (IX.26.) önkormányzati határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben 1.51 MB
74/2019. (IX.26.) önkormányzati határozata bírósági ülnökök megválasztásáról56.44 KB
75/2019. (IX.26.) önkormányzati határozata a TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00062 azonosító számú "Fenntartható energetikai és 66.49 KB
76/2019. (IX.26.) önkormányzati határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat a megyei Fenntartható Energia és Klíma 84.7 KB
77/2019. (IX.26.) önkormányzati határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Tervének módosítása kapcsán elkészült52.26 KB
Melléklet a 77/2019. (IX.26.) önkormányzati határozathoz - SZSZB MTrT előkészítő fázis vizsgálatok 201985.26 MB
1_melleklet_tersegi_szerkezeti_terv.pdf53.67 MB
1_melleklet_tersegi_szerkezeti_terv_kis_meretu.jpg31.01 MB
3.01.okologiai_halozat.pdf20.4 MB
3.02.kivalo_jo_szanto_ovezete.pdf24.77 MB
3.03.erdok_erdotelepitesre_alkalmas_ter_ov.pdf68.36 MB
3.04.tajkepvedelem.pdf18.56 MB
3.05.vilagorokseg_ov.pdf2.06 MB
3.06.vizminoseg_vedelmi_ter_ov.pdf8.4 MB
3.07.nagyvizi_vtt_ov.pdf18.95 MB
3.08.honved_ter_ov.pdf2.07 MB
3.09.asvanyi_nyersanyag_ov.pdf2.12 MB
3.10.rendszeresen_belvizjarta_ov.pdf19.09 MB
3.11.tanyas_ter_ov.pdf2.07 MB
3.12.terszervezo_varosok_ov.pdf2.18 MB
3.13.aprofalvas_terseg_ov.pdf2.04 MB
3.14.tersegi_egyuttmukodesek_ov.pdf2.21 MB
3.15.hataron_atnyulo_egyuttmukodesek_ov.pdf2.27 MB
3.16.gyumolcstermesztes_ov.pdf2.73 MB
3.17.komplex_taj_turizmus_ov.pdf19.4 MB
4_melleklet_tersegi_ovezetekkel_valo_erintettseg.pdf58.37 KB
szszb_rendelettervezet_teruletrendezesi_szabalyzat.docx53.48 KB
szszb_rendelettervezet_teruletrendezesi_szabalyzat.pdf324.08 KB
szszb_hattervezet_teruletrendezesi_ajanlasok.pdf394.82 KB
szszb_hattervezet_teruletrendezesi_intezkedesek.pdf37.28 MB
2_melleklet_intezkedessel_javaslattal_erintett_kozuti_kozlek_elemek.pdf20.94 MB
szszb_szakagi_alatamasztas_indolas_201910.pdf80.62 MB
szszb_teruleti_hatasvizsgalat_201910.pdf350.79 KB
szszb_mtrt_kornyezeti_ertekeles.pdf1.99 MB
78/2019. (IX.26.) önkormányzati határozata a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, 59.62 KB
79/2019. (IX.26.) önkormányzati határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2015-2019. évekre szóló fejlesztési és 44.54 KB
80/2019. (IX.26.) önkormányzati határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság 2019 első félévében végzett 41.72 KB
81/2019. (IX.26.) önkormányzati határozata egyes Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megkötött 79.48 KB

2019. május 30.

2019. május 30
CsatolmányMéret
28/2019. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésről168.08 KB
29/2019. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső 917.02 KB
30/2019. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar közötti együttműködési megállapodá147.17 KB
31/2019. a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság éves beszámolójának, közhasznúsági mell47.04 KB
32/2019. az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. éves beszámolójának, valamint 2019. évi üzleti ter46.17 KB
33/2019. az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás49.71 KB
34/2019. a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány 2018. évi beszámolójának tudomásulvételéről40.73 KB
35/2019. a megyei önkormányzati tartalékból történő támogatásra vonatkozó 2019. évi pályázat benyújtásáról106.52 KB
36/2019. „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról, Ala421.89 KB
37/2019. egyes Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megkötött támogatási szerződések forrásnövekmén111.38 KB
38/2019. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által benyújtott HUSKROUA/1702/7.1/0023 azonosító számú, a „Korszerű határ93.58 KB
39/2019. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Tervének módosítása kapcsán elkészült vizsgálati anyag (előkészítő fázi53.16 KB

2018. október 2.

2018. október 02
CsatolmányMéret
79/2018. (X.2.) önkormányzati határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról39.12 KB
80/2018. (X.2.) önkormányzati határozata a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „Testvér-települési programok és e52.16 KB
81/2018. (X.2.) önkormányzati határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által alapított, köztulajdonban álló gazd1.39 MB
82/2018. (X.2.) önkormányzati határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat - „European Cultural Route of Reformation63.21 KB
83/2018. (X.2.) önkormányzati határozata Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI CBC Program 2014-2020 LIP pályázatának támo72.26 KB
84/2018. (X.2.) önkormányzati határozata Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI CBC Program 2014-2020 LIP pályázatának támo75.28 KB
85/2018. (X.2.) önkormányzati határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nemzetközi partnerség keretében megvalósu88.79 KB
86/2018. (X.2.) önkormányzati határozata Területspecifikus mellékletekben szereplő támogatási korlátokkal kapcsolatos döntés m51.49 KB
87/2018. (X.2.) önkormányzati határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormán77.88 KB
88/2018. (X.2.) önkormányzati határozata az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt 92.71 KB
89/2018. (X.2.) önkormányzati határozata a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, m59.02 KB
90/2018. (X.2.) önkormányzati határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság 2018. első félévében végzett tevék40.54 KB
91/2018. (X.2.) önkormányzati határozata a TOP-5.1.1-15-SB1-2016-00001 azonosítószámú "Foglalkoztatási együttműködések Szabolc44.49 KB

2018. TOP döntések határozatai

2018. június 28

2018. május 29.

2018. május 29
CsatolmányMéret
34/2018. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről226.63 KB
35/2018. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi beszám24.81 MB
36/2018. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső 1 MB
37/2018. a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi beszámolójának elfogadásáról45.45 KB
38/2018. az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi beszámolójának45.88 KB
39/2018. az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének és Felügye84.89 KB
40/2018. az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámol53.65 KB
41/2018. a megyei önkormányzat (közgyűlés) különböző testületekben, társaságokban, (köz)alapítványokban és szervezetekben való k60.69 KB
42/2018. a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében benyújtott támogatá69.59 KB
43/2018. a EUROPE DIRECT Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Európai Információs Pont 2017. évi tevékenységéről923.43 KB
top_dontesek_hatarozatai_2018_05_29.pdf611.19 KB

2018. április 19.

2018. április 19
CsatolmányMéret
top_dontesek_hatarozatai_2018_04_19.pdf161.83 KB

2018. február 27.

2018. február 27
CsatolmányMéret
9/2018. az Interreg V-A Románia-Magyarország Program 2014-2020 harmadik stratégiai pályázati felhívására benyújtott „Easing Acce90.98 KB
10/2018. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről1.16 MB
11/2018. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2018. évre tervezett adósságkeletkeztető ügyleteiről és azok következő hár55.77 KB
12/2018. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2018. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról79.52 KB
13/2018. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról71.19 KB
14/2018. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról580.6 KB
15/2018. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról63.44 KB
16/2018. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Terv készítésének támogatásáról55.65 KB
17/2018. a kárpátaljai magyarság melletti kiállásról90.46 KB
18/2018. a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés (Minority SafePack) támogatásáról68.63 KB
19/2018. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környe285.96 KB
20/2018. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Sza828.55 KB
21/2018. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság 2017. második félévében végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfo44.24 KB
22/2018. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évi területfejlesztési és területrendezési feladatainak végrehajtás55.75 KB

2018. január 18.

2018. január 18
CsatolmányMéret
top_dontesek_hatarozatai_2018_01_18.pdf442.34 KB

2017. december 14.

2017. december 14
CsatolmányMéret
169/2017. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről217.57 KB
170/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Terv felülvizsgálatára vonatkozó támogatási szerződésről58.31 KB
171/2017. a stratégiai partnerség és együttműködés az innováció és a „Jó gyakorlatok” cseréje érdekében megkötött megállapodás j213.84 KB
172/2017. az Európai Parlament Soros-terv végrehajtásáról szóló határozatáról96.73 KB
173/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról974.54 KB
174/2017. a megyei közgyűlés 2018. évi üléstervének megállapításáról382.42 KB
175/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső 920.66 KB
176/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányza608.28 KB
177/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat742.11 KB
178/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Klímastratégia egyeztetési változatának társadalmi egyeztetésre bocsátásáró61.78 KB
179/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által benyújtott a TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001 azonosítószámú projekt ker49.46 KB
180/2017. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 7.0 című dokumentum megalapozásáról3.32 MB
181/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról35.38 KB

2017. november 16.

2017. november 16
CsatolmányMéret
top_dontesek_hatarozatai_2017_11_16.pdf62.71 KB

2017. október 26.

2017. október 26
CsatolmányMéret
130/2017. a reformáció 500. jubileumi emlékéve alkalmából, a protestáns egyházak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye történetében és ma139.78 KB
131/2017. a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság, mint ideiglenes bizottság elnökének, alelnökének és tag53.76 KB
132/2017. a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 infrastrukturális pályázatai54.77 KB
133/2017. a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 infrastrukturális pályázatai59.54 KB
134/2017. a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 infrastrukturális pályázatai58.39 KB
135/2017. a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 infrastrukturális pályázatai53.41 KB
136/2017. a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 infrastrukturális pályázatai52.7 KB
137/2017.az Interreg V-A Románia-Magyarország Program 2014-2020, valamint a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon Átnyú66.96 KB
138/2017. az Interreg V-A Románia-Magyarország Program 2014-2020, valamint a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon Átny67.33 KB
139/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint a Széc413.23 KB

Oldalak

FELTÖLTÉS ALATT