Határozatok

2016. április 28.

2016. április 28
CsatolmányMéret
11/2016. Sz-Sz-B megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint a kapcsolatos felad57.7 KB
12/2016. megyei kitüntető díjak adományozása116.81 KB
13/2016. a lejárt határidejű határozatok végrehajtása, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntések252.98 KB
14/2016. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2015-2020 dokumentum módosítása85.3 KB
15/2016. a Sz-Sz-B Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységéről a Terület- és Településfejlesztés Operatív Programban c. beszámo42.1 KB
16/2016. a megyei önkorm. konszolidációjáról, a megyei önkorm.-i intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes eü-i intézményei93.99 KB
17/2016. a "Területi Önkormányzatok Nemzetközi Összefogása a Tisza Vízgyűjtőjén" Együttműködési Megállapodás megkötéséről321.45 KB
18/2016. az Amerikai Zsidóság Bizottsága által meghirdetett "Európai Polgármesterek Antiszemitizmus Elleni Szövetségéhez" csatla171.83 KB
19/2016. az Interreg Central Europe 2014-2020 program által támogatott Rural Mobility in European Regions affected by Demographi55.3 KB
20/2016. a "Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás" c. KEHOP-168.06 KB
21/2016. A társadalmi és körny. szemp. fenntartható turizmusfejlesztés c. TOP-1.2.1-15 azono. támogat. felhívás keretében benyúj83.91 KB
22/2016. a EUROPE DIRECT Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Európai Információs pont 2015. évi tevékenységéről628.57 KB

2015. június 30.

2015. június 30
CsatolmányMéret
32/2015 a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről18.39 MB
33/2015 Sz-Sz-B megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint a kapcsolatos felada330.19 KB
34/2015 a "KÖLCSEY" Tv. ügyvezetőjének és Felügyelőbizottsága új tagjának megválasztásáról, Alapító Okiratának módosításáról620.69 KB
35/2015 a Sz-Sz-B Önk. és a Sz-Sz-B Önk Hivatala belső ellenőrének megbízása331.9 KB
36/2015 a megyei önkormányzat különböző testületekben és szervezetekben és az erre vonatkozó megbízások 90/2014. (XI.26.) önk.360.27 KB
37/2015 a Sz-Sz-B Önk. a Sz-Sz-B Önk. Hivatal és a Sz-Sz-B Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház adósságrendezés498.79 KB
38/2015 a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása587.3 KB
39/2015 a megyei önkormányzati tartalékból történő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról208.9 KB
40/2015 a Sz-Sz-B Önk. 2015. évi összesített közbeszerzési terve módosításának jóváhagyásáról267.61 KB
41/2015 a megyei meggytermelőket érintő kormányzati segítségnyújtás iránti felterjesztésről339.98 KB
42/2015 a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye országos közúthálózata állapotából adódó aktuális feladatokról207.39 KB
43/2015 az ENEREA Nonprofit Kft. valamint 2014. évi beszámolójának és 2015. évi üzleti tervének tudomásulvétele263.2 KB
44/2015 a klímaváltozás mérséklése érdekében történő összefogásról277.33 KB
45/2015 Gulács Község Önkormányzatának "Középületek felújítása, Gulács" 017-2003/TERKI sz. Támogatási szerződése399.98 KB
46/2015 Gulács Község Önkormányzatának "Óvodai konyha eszközbeszerzése" 150009409L sz. szerződése437.79 KB
47/2015 Gulács Község Önkormányzatának "Csapadék-, és belvíz elvezető árkok felújítása" 150000609D. sz. támogatási szerződés419.48 KB
48/2015 Mátyus Község Önkormányzata "Lónyai árapasztó építési munkálatok" 4/VTT2011 sz. támogatási szerződés módosítása430.33 KB

2015.04.28.

2015. április 28
CsatolmányMéret
15/2015 megyei kitüntető díjak adományozása320.46 KB
16/2015 bírósági ülnökök megválasztása371.88 KB
17/2015 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése293.53 KB
18/2015 a lejárt határidejű határozatok végrehajtása, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntések27.58 MB
19/2015 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2015-2019. évekre szóló fejlesztési és gazdasági programjának elfogadásáról1.53 MB
20/2015 a megyei önkormányzat és a megyei önkormányzati hivatal 2014. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról858.45 KB
21/2015 az ENEREA gazdasági társaságban lévő üzletrészek megvásárlását érintő döntések meghozataláról194.35 KB
22/2015 a megyei közgyűlési bizottságok elnökeinek, alelnökeinek és tagjainak megválasztásáról szóló 85/2014. (X.21.) önk. hat338.66 KB
23/2015 a "KÖLCSEY" Tv éves beszámolójának, közhasznúsági mellékletének elfogadása, valamint 2015. évi üzleti tervének jóváhagyá274.67 KB
24/2015 a Europe Direct Sz-Sz-B Megyei Európai Információs Pont 2014. évi tevékenységéről szóló pü-i és szakmai beszámoló269.82 KB
25/2015 Lónya-Mátyus-Tiszakerecseny Víziközmű Beruházási Társulás "Lónyai árapasztó tervdokumentáció elkészítése" 1/VTT2011 sz. 456.91 KB
26/2015 2011. évi Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program tervezési szakaszának pénzügyi záróbeszámolójának jóváhagyása377.8 KB
27/2015 Lónya Község Önkormányzatának "Belterület csapadékvíz-elvezető rendszer III. ütem" 3/VTT2011 sz. támogatási szerződésmód343.37 KB
28/2015 Tiszakerecseny Község Önkormányzata "Lónyai árapasztó fejlesztések" 5/VTT2011 sz. támogatási szerződésmódosítás182.55 KB
29/2015 Baktalórántháza Város Önkormányzata "A mozgás, az egészséges életmód az ált. iskolákban" 150005108L sz. támogatási szerz440.59 KB
30/2015 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2015-2020 3.0 c. dokumentum elfogadása21.55 MB
31/2015 a Sz-Sz-B Önk. és a Sz-Sz-B Önk. Hiv. 2014. évi elemi és konszolidált beszámolójának elfogadása és könyvvizsgálói jelent12.18 MB

2015.02.24.

2015. február 24
CsatolmányMéret
1/2015 a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről33.92 MB
2/2015 a Sz-Sz-B Önk. gazdasági társaságokban lévő üzletrészeit érintő döntések meghozataláról294.27 KB
3/2015 a Sz-Sz-B Önk. 2015. évre tervezett adósságkeleteztető ügyleteiről és azok következő három évre várható összegéről313.34 KB
4/2015 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról258.14 KB
5/2015 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Down Egyesület között együttműködési megállapodás megkötéséről349.23 KB
6/2015 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Mandala Dalszínház Egyesület közötti Közszolgáltatási Szerződés megköté415.1 KB
7/2015 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önk. közötti eg302.83 KB
8/2015 a Sz-Sz-B Önk. és a Sz-Sz-B Megyei Területi Német Nemzetiségi Önk. közötti együttműk. megállapodás felülvizsgálatáról301.2 KB
9/2015 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság 2014. második félévében végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfoga242.49 KB
10/2015 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról325.17 KB
11/2015 a Hajdúhátsági-Nyírségi Vízellátó Rendszer szükségességéről331.06 KB
12/2015 a Sz-Sz-B Önk. -területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben meghatározott- feladatok végr310.26 KB
13/2015 az Integrál Területi Program aktuális feladatairól és a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer elfogadásáról303.93 KB
14/2015 Tiszaszalka Község Önkormányzata "Konyhai berendezések fejlesztése a Vámosatyai Óvodában" 150000609L sz. támogatási szer209.46 KB

2014. július 3.

2014. július 03
CsatolmányMéret
41/2014. a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésére kiírt HUNG-2014 kódszámú felhívásra a "Sz-Sz-B M nemzeti értékei"nemzeti 198.25 KB
42/2014. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatá44.01 MB
43/2014. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közbiztonságának helyzete, a közbiztonság érdekében tett indtézkedések336.11 KB
44/2014.Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2014. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról304.71 KB
45/2014. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról200.79 KB
46/2014.zabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működés Szabályzatának módosítása1.05 MB
47/2014. a megyei önkormányzati tartalékból történő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtása241 KB
48/2014. Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke illetményének, valamint költségátalányának visszavonásáról260.04 KB
49/2014. a Sz-Sz-B Megyei Területfejlesztési Program társadalmasított változatának jóváhagyása21.61 MB
50/2014. Sz-Sz-B megye hátrányos helyzetű, leszakadó térségei felzárkóztatásának elősegítése366.31 KB
51/2014. a GEO-NORD Geotermikus Távhő Klaszterhez történő csatlakoztatása309.18 KB
52/2014. Őr Község Önkormányzata "Területi felzárkóztatás Őr Községben" tárgyú 150003808L sz. támogatási szerződés412.2 KB
53/2014. 2011. évi Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program lebonyolítására vonatkozó megállapodás módosításának jóváhagyása426.05 KB
54/2014. Lónya-Mátyus-Tiszakerecseny Viziközmű Beruházási Társulás 1/VTT2011 sz. támogatási szerződés módosítása269.75 KB
55/2014. Lónya Község Önkormányzata "Belterület csapadékvíz-elvezető rendszer III. ütem" tárgyú, 3/VTT2011 sz. támogatási szerző201.43 KB
56/2014. Mátyus Község Önkormányzata "A Lónyai árapasztó építési munkálataihoz kapcsolódó fejlesztés" 4/VTT2011 sz. támogatási207.44 KB
57/2014. Tiszakerecseny Község Önkormányzata A Lónyai árapasztó építési munkálataihoz kapcsolódó fejlesztés" 5/VTT2011 sz. támog226.76 KB
58/2014. a 2011. évi Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program részbeszámolójának jóváhagyása382.08 KB
59/2014. a Europe Direct Sz-Sz-B Megyei Európai Információs Pont 2013. évi tevékenységéről758.28 KB
60/2014. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal munkájáról222.05 KB
61/2014. a 2014-2020-as Magyar-Román Határon Átnyúló Együttműködési Program tervezési folyamatáról242.89 KB

Oldalak

FELTÖLTÉS ALATT