Határozatok - 06/03/2021

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnökének önkormányzati határozatai

2021. június 03
CsatolmányMéret
5/2021. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2021. évre tervezett adósságkeletkeztető ügyleteiről és azok köve42 KB
6/2021. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról 38.76 KB
7/2021. határozat a megyei közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 366.31 KB
8/2021. határozat a megyei önkormányzat (közgyűlés) különböző testületekben, társaságokban, (köz)alapítványokban és szervezetek56.96 KB
9/2021. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2021. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról 68.34 KB
10/2021. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyá54.42 KB
11/2021. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról 466.52 KB
12/2021. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Terve módosításának előkészítéséről 38.72 KB
13/2021. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nemzetközi konzorciumban előkészített projektje benyújtásának jó44.2 KB
14/2021. határozat a „KÖLCSEY" Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti és pénzügyi-gazdasági tervének jóvá633.67 KB
15/2021. határozat az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti és pénzügyi-gazdasági te610.98 KB
16/2021. határozat a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés (Minority SafePack) támogatásáról67.7 KB
17/2021. határozat a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság gazdálkodásával összefüggé653 KB
19/2021. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (I. Előkészítő Fázis és II. Javaslattevő Fázis)40.11 KB
23/2021. határozat az egyes Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megkötött támogatási szerződések f111.79 KB
25/2021. határozat az egyes Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megkötött támogatási szerződések f96.71 KB
26/2021. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció és Területfejlesztési Program, valamint a kapcso74.71 KB
27/2021. határozat az a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (I. Előkészítő Fázis és II. Javaslattevő Fáz153.2 KB
28/2021. határozat a TOP-5.3.2-17 kódszámú Megyei identitás erősítése című pályázati felhívás „Kölcsey Ferenc öröksége Szabolc44.56 KB
29/2021. határozat az egyes Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megkötött támogatási szerződések f112.17 KB
32/2021. határozat az egyes Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megkötött támogatási szerződések f127.5 KB
33/2021. határozat496.88 KB
34/2021. határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézke43.38 KB
35/2021. határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési jelentésén801.55 KB
36/2021. határozat az „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. éves beszámolójának, közhasznúsági mellékletén37.73 KB
37/2021. határozata az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. éves beszámolójának tudomásulvét40.03 KB
38/2021. határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2021. évi összesített közbeszerzési tervének módosításá127.35 KB
39/2021. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megy570.81 KB
40/2021. határozata az egyes Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megkötött támogatási szerződések112.86 KB
41/2021. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzat és a Kárpátaljai Megyei Tanács közötti Együttműködési Megállapodá396.36 KB
42/2021. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Tervének módosítása kapcsán elkészült „Javaslattételi Fázis651.91 KB
43/2021. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Terve módosításához környezeti vizsgálat szükségességének meg180.04 KB
44/2021. határozat, javaslat a 2022. év Lónyay Menyhért emlékévvé nyilvánításáról205 KB