KÖZLEMÉNY

 

Tájékoztatjuk, hogy 2023. január 1-jei hatállyal a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal elnevezése

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal elnevezésre módosult.

 

 

A Magyar Országgyűlés 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítását, melynek eredményeképpen az Alaptörvény 2023. január 1. napjától hatályos F) cikk (2) bekezdése értelmében Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik. A módosítás tehát, a Magyarország alapvető területi tagozódásának részét képező „megye”, mint területi egység megnevezést 2023. január 1. napjától „vármegye” elnevezésre változtatja.

A Magyar Országgyűlés az Alaptörvény módosításával azonos napon, a területi tagozódásban történt, említett névváltoztatással összefüggésben elfogadta a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint az egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvényt, amely 2023. január 1-ei hatállyal módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Mötv.) is a vármegyei elnevezés átvezetése érdekében.

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés 13/2022. (XII.9.) önkormányzati rendeletében és 147/2022. (XII.8.) önkormányzati határozatában, szintén 2023. január 1-ei hatállyal vezette be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal megnevezést.

 

Az Alaptörvény záró és vegyes rendelkezések címének 28. pontja szerint a vármegyére való utalásként a megyére utaló elnevezés a 2022. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az Alaptörvény tizenegyedik módosítása hatálybalépését követően is használható mindaddig, amíg az Alaptörvény szerinti megnevezés használatára való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható.

 

Nyíregyháza, 2023. január 11.

 

Nyári egyetem a Lónyay családról

Az almatermesztés és a Lónyay család, a Lónyay-csatorna története, az oroszvári és a bodrogolaszi Lónyay-kastély, a Széchenyi terveit megvalósító Lónyayak, a Lónyay asszonyok a 17. században, solymászat Tuzséron. Még hosszan lehetne sorolni azokat a témákat, amelyek terítékre kerülnek a XXVIII. Dr. Bárdos István Nyári Egyetemen, amit Tuzséron a Lónyay-kastélyban rendeznek meg július 25. és 29. között. A Szent György Lovagrend és a Tuzsér Községért Közalapítvány közösen szervezte meg ezt a programot, amelynek középpontjában a Tuzsérhoz ezer szállal kötődő Lónyay család áll. Ez nem véletlen, hiszen a família legismertebb tagja, gróf Lónyay Menyhért egykoron magyar pénzügyminiszter volt, betöltötte továbbá az Osztrák-Magyar Monarchia közös pénzügyminiszteri tisztségét is, majd Magyarország miniszterelnöke lett. A nyári egyetem szervezőit az a cél vezette, hogy a gróf sokrétű politikai, társadalmi és közéleti munkásságát minél szélesebb körben bemutathassák.
Az ötnapos nyári egyetem hétfő délelőtt a tuzséri református templomban istentisztelettel kezdődött, igét hirdetett Kozma Zsolt lelkipásztor, a Szabolcs-Beregi Református Egyházmegye főjegyzője.

A szertartás után a résztvevők átsétáltak a Lónyay-kastélyba, ahol Klicsu Ferenc, a tuzséri közalapítvány elnöke, s egyben a lovagrend tagja köszöntötte a vendégeket.
– Nagy öröm számunkra, hogy a Szent György Lovagrend Tuzséron rendezi meg az idei nyári egyetemét, amelynek a középpontjában a Lónyay család, illetve a 200 éve született gróf Lónyay Menyhért áll – mondta többek között az ötnapos programsorozat főszervezője. – A lovagrend olyan értékeket képvisel, amelyek szorosan kapcsolódnak községünk nemesi családjához, illetve ehhez az eseményünkhöz. Az én kérésem volt, hogy most a Lónyay család legyen a központi téma, s a lovagrend ezt elfogadta, így kezdtünk közösen a szervezéshez. Neves előadók, rangos szakemberek elevenítik majd fel a múltat, hogy ezzel is emléket állítsunk a Lónyayaknak. Keveset tudunk erről a családról, a célunk éppen az, hogy minél több ismeretet szerezhessünk a családtagokról. Nem titkolt szándékunk, hogy Tuzséron a Lónyay-kastélyban örökségpontot szeretnénk kialakítani, s azt meg kell töltenünk tartalommal. Erre jó az emlékév, illetve ez a nyári egyetem, az alapjai lehetnek a Lónyay-örökségpontnak – tette hozzá Klicsu Ferenc.


Lovag Leviczky Mihály, a lovagrend Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Priorátusának priorja arra emlékeztette a jelenlévőket, hogy a lovagrend hét év után tért vissza a megyébe, ugyanis 2015-ben Szatmárnémeti és Nyíregyháza közösen szervezett nyári egyetemet. A prior utalt arra is, hogy a programot látva sok szép esemény vár az érdeklődőkre, tartalmas hetet tölthetnek majd el Tuzséron. Megköszönte Klicsu Ferencnek, hogy kezdeményezte a tuzséri egyetemet,  s hogy meg is szervezte.
Korhű ruhába öltözve állt ki a közönség elé lovag Cseke László, a lovagrend kancellárja.
– Szerencsés az a nép, amelynek olyan kiemelkedő alakjai vannak, mint amilyen gróf Lónyay Menyhért volt. A magyar nép ilyen. Nagyon sok olyan elődünkre lehetünk büszkék, akik példát és irányt mutattak a számunkra, tartották a fáklyát előttünk. Hála Klicsu Ferencnek, hogy a Lónyay 200 Emlékévet tartalommal töltötte meg. Külön örülök annak, hogy a Németországban élő lovagtársunk, Mátyus András is részt tud venni ezen a tuzséri nyári egyetemen – fogalmazta meg gondolatait a kancellár.
A Lónyay-emlékév eseményeit, programjait a lehetőségeihez képest folyamatosan támogatja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés. Utalt erre is köszöntőjében Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke.
– Fontos valamennyiünk számára, hogy megismerhessük Lónyay Menyhért munkásságát, mert erőt meríthetünk belőle a mindennapokban. A megyei önkormányzatnak is fontos, hogy a közvélemény figyelmét felhívja a Lónyay-örökségre úgy az országban, mint a nagyvilágban, s erre jó alkalom ez a 2022-es emlékév – jelentette ki az elnök.

A település házigazdájaként köszöntötte a vendégeket Ferkovics Tibor, Tuzsér polgármestere is. Kiemelte, hogy a község számára is megtisztelő esemény a nyári egyetem, ami témájában kötődik az emlékévhez.  
– Nagy öröm a számunkra, hogy Erdély, a Délvidék és a Felvidék után Tuzsért választotta a lovagrend a nyári egyetem színhelyéül. Olyan környezetben hangozhatnak el az előadások, ahol minden a múltról, a történelemről szól. Lónyay Menyhértnek számos birtoka volt vadregényes környezetben, ő mégis Tuzséron érezte magát mindig a legjobban. A falu és lakossága, a református egyház és a Lónyay család összefonódott egymással, a család az egyház és a falu patrónusa volt. A család megalapozta a község jövőjét, a tuzséri alma jövőjét, a családnak gazdasági fellendülést köszönhet a település. Tuzsér példa volt arra, hogy egy nagybirtok mivé is formálhatja a vidéket. Lónyay Menyhért az egész megye polgári fejlődésének az előmozdítója volt. Méltóképpen emlékezünk Lónyay Menyhértre és a családra. A programsorozatnak harmadik nagy pillére ez a nyári egyetem, a korábbi kettő a Pénzügyminisztériumban, illetve a Magyar Tudományos Akadémián volt. Az önkormányzat szeretne egy Lónyay-parkot kialakítani, amelynek a középpontjában Lónyay Menyhért egészalakos szobra áll majd. A támogatáshoz kedvező jelzéseket kaptunk Budapestről, így nemsokára elkezdődhet a munka. Kötelességünknek érezzük, hogy megőrizzük és tovább adjuk a fiataloknak a Lónyayak örökségét – fejezte be beszédét a település vezetője.

A köszöntők elhangzása után a megye és a település vezetői, a nyári egyetem résztvevői, a tuzséri intézmények képviselői megkoszorúzták gróf Lónyay Menyhért szobrát a kastélynál. A sok érdekes előadást csütörtökön kirándulás követi, a programon részt vevők megismerkednek Lónya, Tákos,  Csaroda, Vásárosnamény nevezetességeivel.

 

Fotók: Csutkai Csaba

Forrás: szon.hu