KÖZLEMÉNY

 

Tájékoztatjuk, hogy 2023. január 1-jei hatállyal a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal elnevezése

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal elnevezésre módosult.

 

 

A Magyar Országgyűlés 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítását, melynek eredményeképpen az Alaptörvény 2023. január 1. napjától hatályos F) cikk (2) bekezdése értelmében Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik. A módosítás tehát, a Magyarország alapvető területi tagozódásának részét képező „megye”, mint területi egység megnevezést 2023. január 1. napjától „vármegye” elnevezésre változtatja.

A Magyar Országgyűlés az Alaptörvény módosításával azonos napon, a területi tagozódásban történt, említett névváltoztatással összefüggésben elfogadta a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint az egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvényt, amely 2023. január 1-ei hatállyal módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Mötv.) is a vármegyei elnevezés átvezetése érdekében.

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés 13/2022. (XII.9.) önkormányzati rendeletében és 147/2022. (XII.8.) önkormányzati határozatában, szintén 2023. január 1-ei hatállyal vezette be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal megnevezést.

 

Az Alaptörvény záró és vegyes rendelkezések címének 28. pontja szerint a vármegyére való utalásként a megyére utaló elnevezés a 2022. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az Alaptörvény tizenegyedik módosítása hatálybalépését követően is használható mindaddig, amíg az Alaptörvény szerinti megnevezés használatára való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható.

 

Nyíregyháza, 2023. január 11.

 

Helyi termék-és szolgáltatásfejlesztés

A Megyeházán került megrendezésre 2022. szeptember 28-án az első helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési stratégiaalkotó workshop a TOP-5.1.1-15-SB1-2020-00002 azonosítószámú „Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című, ’Paktum 2’ néven ismert projekt keretén belül.
A rendezvényen részt vett a Paktumszervezeti tagok képviselőin túl számos, a helyi termékek és szolgáltatások népszerűsítésében, fejlesztésében érdekelt döntéshozó, továbbá egyesületi képviselő, szövetségek, kamarák, igazgatóságok, önkormányzatok és oktatási intézmények képviselői. Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnökének, egyben a Megyei Értéktár Bizottság elnökének köszöntője és Obbágy Vera paktumiroda vezető projekt ismertetője után Fricz Péter helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési koordinátor mutatta be a megyei helyi termék- és szolgáltatásfejlesztés stratégiaalkotásának kezdeti lépéseit, céljait és az elkövetkezendő feladatokat. A workshopot megtisztelte jelenlétével Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke is, aki hangsúlyozta a téma aktualitását és jelentőségét. Meghívott előadóként Ligetfalvi-Komiszár Eszter, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Foglalkoztatási Paktumirodájának helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési koordinátora ismertette az eddig elért nívós eredményeiket. Előadásában bemutatta tevékenységét, a helyi termékek fontosságát, azok népszerűsítésének jó gyakorlatát, kitért a közeli terveikre is. Ezt követően Lakatos József Tiszaadony település polgármestere mutatta be részletesen a
„Tiszaadonyi kecskesajt” történetét, az 1999. évi kezdeti lépésektől mostanáig. Gyakorlatias előadásában kitért a működésük során felmerült problémákra, azok megoldására.

A rendezvényt interaktív kerekasztal beszélgetés zárta Róka László, a Megakom Kft ügyvezetőjének moderálásával. Sok vitaindító kérdés merült fel a témával kapcsolatban, melyekre választ a folyamatos együttműködés, kooperáció és a tapasztalatok, információk szakpolitika felé történő eljuttatása biztosíthat. A Paktumiroda munkatársai ezúton is megköszönik a megjelentek aktív közreműködését.