BÍRÓSÁGI ÜLNÖKVÁLASZTÁS – 2023. ÉV

Magyarország Alaptörvénye értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák – ülnökök – is részt vesznek az ítélkezésben. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény rendelkezik arról, hogy az ülnökök megbízása 4 évre szól. A legutóbbi ülnökválasztásra 2019-ben került sor, akiknek a megbízatása ez évben, az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

A Magyar Köztársaság Elnöke 39/2023. (III.6.) KE határozatában a bírósági ülnökök választását 2023. március 07. és 2023. április 30. napja közé eső időtartamban tűzte ki.

 

A Nyíregyházi Törvényszékre a bírósági ülnököket a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés választja meg.

 

Bírósági ülnökké jelölés tudnivalói:

 • Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt.
 • A fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag pedagógus, pszichológus és a gyermekvédelmi ellátórendszerben meghatározott, felsőfokú végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban ilyen munkakörben dolgozó személy vehet részt.
 • Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.
 • A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik.
 • A jelölt a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja azt, hogy büntetlen előéletű, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. (A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni.)
 • Az ülnök megbízatása megszűnik a 70. év betöltésével.
 • Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - kivéve a pártokat - jelölik.
 • A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.
 • A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek, kivéve a pártokat, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.
 • A munkaügyi bíróságként eljáró bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.
 • A szükséges nyomtatványok, valamint a kapcsolódó dokumentumok, tájékoztatók a https://birosag.hu/hirek/kategoria/birosagokrol/elkezdodott-2023-evi-birosagi-ulnokvalasztas linken elérhetőek.

Az ülnökválasztással kapcsolatos egyéb kérdésekben a 42/599-532 telefonon kaphatnak részletes tájékoztatást. A jelöléshez szükséges nyomtatványok a Vármegyeháza 148-as irodájában (Nyíregyháza, Hősök tere 5.) átvehetők.

A jelöléseket tartalmazó „Bírósági ülnökké jelölés”, Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról nyomtatványokat, valamint a jelölt  „Hatósági erkölcsi bizonyítványát” – legkésőbb 2023. április 11. napján (kedd) 16.00 óráig lehet leadni a  Vármegyeháza 148-as irodájában.