KÖZLEMÉNY

 

Tájékoztatjuk, hogy 2023. január 1-jei hatállyal a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal elnevezése

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal elnevezésre módosult.

 

 

A Magyar Országgyűlés 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítását, melynek eredményeképpen az Alaptörvény 2023. január 1. napjától hatályos F) cikk (2) bekezdése értelmében Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik. A módosítás tehát, a Magyarország alapvető területi tagozódásának részét képező „megye”, mint területi egység megnevezést 2023. január 1. napjától „vármegye” elnevezésre változtatja.

A Magyar Országgyűlés az Alaptörvény módosításával azonos napon, a területi tagozódásban történt, említett névváltoztatással összefüggésben elfogadta a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint az egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvényt, amely 2023. január 1-ei hatállyal módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Mötv.) is a vármegyei elnevezés átvezetése érdekében.

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés 13/2022. (XII.9.) önkormányzati rendeletében és 147/2022. (XII.8.) önkormányzati határozatában, szintén 2023. január 1-ei hatállyal vezette be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal megnevezést.

 

Az Alaptörvény záró és vegyes rendelkezések címének 28. pontja szerint a vármegyére való utalásként a megyére utaló elnevezés a 2022. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az Alaptörvény tizenegyedik módosítása hatálybalépését követően is használható mindaddig, amíg az Alaptörvény szerinti megnevezés használatára való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható.

 

Nyíregyháza, 2023. január 11.

 

Beregszászon szakmai találkozó keretében egyeztettek az első kárpátaljai hulladékgazdálkodási társulás létrehozásáról

2023. szeptember 20-án szakmai egyeztetésre került sor Beregszászon, ahol a 10 Bereg-vidéki kistérség, a Beregszászi Járási Tanács és a Beregszászi Járási Katonai Adminisztráció vezetői egyeztettek a főpartner Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás vezetőivel. A Tisza ETT képviseletében Seszták Oszkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés elnöke, a Tisza ETT elnöke, Volodymyr Csubirko a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke, a Tisza ETT társelnöke, valamint Szabóné Cap Andrea, a Tisza ETT igazgatója vettek részt.

 

A Theory for Everybody, Practice for Everyone in the Cross-Border Region/Zero Waste HUSKROUA/1701/LIP/006 projekt keretében épülő Jánosi hulladéklerakó jövőbeni működtetéséhez szükség van egy olyan hatékony hulladékgazdálkodási társulás létrehozására, mely operatív módon tudja majd szervezni a térség hulladékgazdálkodását.

 

Seszták Oszkár elnök úr ismertette, hogy Magyarországon hogyan működik az a hulladékgazdálkodási társulás. melynek ő immár 15 éve az elnöke.  Nyilvánvalóan Ukrajnában más jogi normák szabályozzák a működés elvét, azonban meg kell találni azt az optimális módot, mellyel a Jánosi hulladékudvar hatékonyan működni tud majd a jövőben.

 

Volodymyr Csubirko elnök úr beszámolt személyes tapasztalatairól, melyeket hasonló, Európában sikeresen működő hulladéklerakók látogatása során szerzett.  Véleménye szerint a hulladékgazdálkodási társulást az egyenlőség és a partnerség elve alapján kell létrehozni, alapszabályának pedig biztosítania kell az egyes résztvevők arányos részvételét.  Mivel a projekt jelenleg nem fedezi berendezések és gépek megvásárlását, ezért az operatív működtetést számos megoldandó akadály nehezíti, amire mielőbb közös megoldást kell találni a kistérségek vezetőinek.

 

A résztvevők abban állapodtak meg, hogy október első napjaiban újra találkoznak hasonló keretek között, amikor már konkrét kérdéseket és válaszokat fogalmaznak meg a ma elhangzottak alapján.