KÖZLEMÉNY

 

Tájékoztatjuk, hogy 2023. január 1-jei hatállyal a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal elnevezése

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal elnevezésre módosult.

 

 

A Magyar Országgyűlés 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítását, melynek eredményeképpen az Alaptörvény 2023. január 1. napjától hatályos F) cikk (2) bekezdése értelmében Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik. A módosítás tehát, a Magyarország alapvető területi tagozódásának részét képező „megye”, mint területi egység megnevezést 2023. január 1. napjától „vármegye” elnevezésre változtatja.

A Magyar Országgyűlés az Alaptörvény módosításával azonos napon, a területi tagozódásban történt, említett névváltoztatással összefüggésben elfogadta a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint az egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvényt, amely 2023. január 1-ei hatállyal módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Mötv.) is a vármegyei elnevezés átvezetése érdekében.

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés 13/2022. (XII.9.) önkormányzati rendeletében és 147/2022. (XII.8.) önkormányzati határozatában, szintén 2023. január 1-ei hatállyal vezette be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal megnevezést.

 

Az Alaptörvény záró és vegyes rendelkezések címének 28. pontja szerint a vármegyére való utalásként a megyére utaló elnevezés a 2022. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az Alaptörvény tizenegyedik módosítása hatálybalépését követően is használható mindaddig, amíg az Alaptörvény szerinti megnevezés használatára való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható.

 

Nyíregyháza, 2023. január 11.

 

A MOL veszi át vármegyénkben is a hulladékgazdálkodást

A huszonöt tagból huszonketten jelentek meg, így határozatképesek vagyunk – nyitotta meg a csütörtöki vármegyei közgyűlést Seszták Oszkár elnök, majd megköszönte azoknak a munkáját, akik közreműködtek a szatmárcsekei kultúra napi ünnepség megszervezésében.

Lipők Sándor képviselő beszámolója szerint minden közgyűlési tag január 31-i határidővel eleget tett vagyonnyilatkozati kötelezettségtételének, így mindannyian jogszerűen folytathatják munkájukat.
A vármegyei közgyűlés második napirendi pontja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos változásokat tárgyalta.

A közgyűlés tagjait Éberhardt Gábor, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője tájékoztatta a részletekről. Emlékeztetett: a MOL elnyerte a 35 évre szóló, évi 4-5 millió tonna hulladék kezelésére vonatkozó magyarországi hulladékkoncessziót. Az év elején a cégcsoport bejelentette, hogy a hulladékgazdálkodási koncesszióért felelős cégének a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. lesz a neve. A MOL többek között azt vállalta, hogy következő 10 évben mintegy 185 milliárd forint értékben hajt végre beruházásokat, és öt év alatt felépít egy új, évente minimum 100 ezer tonna települési szilárd hulladék energetikai hasznosítására alkalmas létesítményt.

– A hulladékgazdálkodással kapcsolatos finanszírozást a MOL intézi, közvetlen állami forrás bevonása nélkül. Azon vagyunk, hogy a lakosság ne vegye észre ezt a fajta változást, a szolgáltatás színvonala ne változzon – fogalmazott az igazgató. Hozzátette, 2024 januárjától bevezetik majd a palackvisszaváltási rendszert, illetve előtérbe kerül a gyártói felelősség.

Dr. Veress János ezzel kapcsolatban megkérdezte, hogyan alakul majd a társaság tulajdonában lévő eszközök, gépek sorsa, amiket korábban különböző pályázati pénzekből beszereztek. Szerinte a már több mint tíz éve működő mostani rendszer működőképesnek bizonyult, nem igazán érti, miért kell most ezen változtatni.

Éberhardt Gábor válaszában elmondta, a tulajdonjog marad a jelenlegi tulajdonosnál, a MOL egy alvállalkozói struktúra kialakításán dolgozik. Hozzátette, a vármegyei szilárdhulladék-gazdálkodási társulás létrehozhat új beruházásokat. Egyelőre úgy látszik, külön állami forrásokat nem lehet majd bevonni a rendszerbe, a MOL azért kapta meg a koncessziót, hogy megoldja a finanszírozást.

Sztolyka Zoltán vármegyei képviselő, Rozsály polgármestere ezzel kapcsolatban arra kérte a közgyűlést, hogy lobbizzanak majd azokért a kistelepülésekért, amelyek kimaradtak a rekultivációból.

Seszták Oszkár a változásról azt mondta, abban látja az előrelépést, hogy ezután nem állami költségvetésből, hanem a MOL profitjából fogják majd megoldani a hulladékkezelést.

A csütörtöki közgyűlés további részében a képviselők elfogadták a vármegyei önkormányzat 2023-as évi költségvetésének és annak végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletet, illetve a „vármegye” elnevezés bevezetése miatt indokolt hatályos önkormányzati rendeletek módosításait is. 

 

Forrás: szon.hu