KÖZLEMÉNY

 

Tájékoztatjuk, hogy 2023. január 1-jei hatállyal a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal elnevezése

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal elnevezésre módosult.

 

 

A Magyar Országgyűlés 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítását, melynek eredményeképpen az Alaptörvény 2023. január 1. napjától hatályos F) cikk (2) bekezdése értelmében Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik. A módosítás tehát, a Magyarország alapvető területi tagozódásának részét képező „megye”, mint területi egység megnevezést 2023. január 1. napjától „vármegye” elnevezésre változtatja.

A Magyar Országgyűlés az Alaptörvény módosításával azonos napon, a területi tagozódásban történt, említett névváltoztatással összefüggésben elfogadta a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint az egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvényt, amely 2023. január 1-ei hatállyal módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Mötv.) is a vármegyei elnevezés átvezetése érdekében.

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés 13/2022. (XII.9.) önkormányzati rendeletében és 147/2022. (XII.8.) önkormányzati határozatában, szintén 2023. január 1-ei hatállyal vezette be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal megnevezést.

 

Az Alaptörvény záró és vegyes rendelkezések címének 28. pontja szerint a vármegyére való utalásként a megyére utaló elnevezés a 2022. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az Alaptörvény tizenegyedik módosítása hatálybalépését követően is használható mindaddig, amíg az Alaptörvény szerinti megnevezés használatára való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható.

 

Nyíregyháza, 2023. január 11.

 

A két kegyhely kapocs a közösségek életében

Tovább bővültek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és a romániai Hargita megye testvérmegyei kapcsolatai. Pénteken a megyeházán egy széles körű együttműködési konferenciát tartottak, amelynek központi témája a helyi közösségek támogatása, a két megye vallási-, turisztikai célú kapcsolatainak elmélyítése volt. Ezen túlmenően további testvérvárosi szerződést is kötött Csíkszereda és Máriapócs. A mostani találkozó kiemelt témája volt a vallási – és zarándokturizmus, ugyanis a Közép-Európán átívelő Mária Út Máriapócsot és Csíksomlyót is érinti, s e két kegyhely fontos szerepet tölt be a magyarság életében. 

 – Mintegy 30 éves múltra tekint vissza Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hargita megye kapcsolata, amely a kulturális és oktatási programokon túl, az elmúlt években jelentős előrelépést könyvelhet el a gazdaság és az üzleti élet terén is. A két megye az uniós forráslehetőségeket kiaknázva sikerrel pályázik közösen különböző célterületeken – emelte ki köszöntőjében, a házigazda Seszták Oszkár. 

Hozzátette, a jövőben a két ország vallásturisztikai lehetőségeit szeretnék minél szélesebb körben népszerűsíteni.

Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke is alátámasztotta, hogy a megyék gyümölcsöző kapcsolata hivatali, üzleti, valamint az emberek között baráti szinten is megmutatkozik. Mint mondta, ezek valós kapcsolatok, nem pusztán protokolláris jellegűek, a vendéglátásban, kereskedelemben és a turisztikában is egyre szorosabb a határ menti régiók közti kötelék. – Székelyföldön a boltokban minden második termék magyar címkét visel, ahogyan az autópályák Romániában kiépülnek, úgy kerül közelebb hozzánk a magyar kereskedelem, a magyar beruházások, a turisztikában pedig a „lélek útján” járhatunk együtt. A két csodás kegyhely még több látogatót hozhat a térségbe, lelki és gazdasági értelemben is tovább erősödhet a kárpát- medencei magyarság  – mondta a megyei tanács elnöke. Szólt arról is, hogy a brüsszeli Régiók Bizottságában tovább folytatják Seszták Oszkárral  a munkát a magyarság és a vidék fejlődésért, valamint az őshonos kisebbségek jogaiért.

A rendezvényen dr. Latorcai Csaba, az EMMI államtitkára előadásában a helyi közösségek támogatásáról szólt. Kiemelte, a minisztérium az elmúlt 12 évben megszilárdította és támogatta a különböző közösségeket,  törekedett a kulturális programok hozzáférésének kiszélesítésére, azon elv alapján, hogy a közösségben megélt kultúra az ember életminőségét pozitív irányba befolyásolja. – Arra törekedtünk, hogy mindenhol, még az ország legkisebb településén is elérhetővé váljanak az értékek. A fejlesztések és több milliárdos támogatások is ezt a célt szolgálták. Az elmúlt 12 év eredményeként a közösségek tettre készek, bátran felvállalják a különböző feladatokat. S mindez megmutatkozik most,a háború idején is,amikor együtt mozdulnak és helytállnak.

 

Forrás: szon.hu

Fotók: Csutkai Csaba