KÖZLEMÉNY

 

Tájékoztatjuk, hogy 2023. január 1-jei hatállyal a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal elnevezése

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal elnevezésre módosult.

 

 

A Magyar Országgyűlés 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítását, melynek eredményeképpen az Alaptörvény 2023. január 1. napjától hatályos F) cikk (2) bekezdése értelmében Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik. A módosítás tehát, a Magyarország alapvető területi tagozódásának részét képező „megye”, mint területi egység megnevezést 2023. január 1. napjától „vármegye” elnevezésre változtatja.

A Magyar Országgyűlés az Alaptörvény módosításával azonos napon, a területi tagozódásban történt, említett névváltoztatással összefüggésben elfogadta a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint az egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvényt, amely 2023. január 1-ei hatállyal módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Mötv.) is a vármegyei elnevezés átvezetése érdekében.

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés 13/2022. (XII.9.) önkormányzati rendeletében és 147/2022. (XII.8.) önkormányzati határozatában, szintén 2023. január 1-ei hatállyal vezette be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal megnevezést.

 

Az Alaptörvény záró és vegyes rendelkezések címének 28. pontja szerint a vármegyére való utalásként a megyére utaló elnevezés a 2022. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az Alaptörvény tizenegyedik módosítása hatálybalépését követően is használható mindaddig, amíg az Alaptörvény szerinti megnevezés használatára való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható.

 

Nyíregyháza, 2023. január 11.

 

Meghívók, napirendek - 05/24/2023

2023. május 30. Közgyűlés

2023. május 24
CsatolmányMéret
Meghívó 2023.05.30.144.02 KB
1.a. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról94.68 KB
1.b. Tájékoztató a két közgyűlés között történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról432.17 KB
2. Tájékoztató a vármegye országos közúthálózatának állapotáról, a megvalósuló közútfejlesztési projektekről1.31 MB
3. Előterjesztés VmÖK és VmÖH 2022. évi zárszámadására5.95 MB
4. Előterjesztés VmÖK 2023. évi költségvetésének módosítására2.22 MB
5. Előterjesztés VmÖK és VmÖH 2022. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyására919.18 KB
6. Előterjesztés a Vármegye Környezetvédelmi Programja (2023-2028) című dokumentum jóváhagyására6.25 MB
7. Előterjesztés a „KÖLCSEY” Nonprofit Kft. nevében egyedi ügyekben való aláírási jog gyakorlására159.94 KB
8. Előterjesztés a „KÖLCSEY” Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadására1.56 MB
9. Előterjesztés az ENEREA Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójának tudomásulvételére1.09 MB
10. Előterjesztés a Megyei Jogú Városok Szövetsége kezdeményezésének támogatására219.22 KB
11. Előterjesztés TOP költségnövekmény igényekhez kapcsolódó előzetes hozzájárulásra195.66 KB
12. Tájékoztató VmÖK és VmÖH fejlesztési projektekben történő tevékenységéről688.29 KB
13. Tájékoztató a Tisza ETT tevékenységéről397.48 KB
Javasolt új napirend - 14. ZÁRT ÜLÉS14.63 KB