KÖZLEMÉNY

 

Tájékoztatjuk, hogy 2023. január 1-jei hatállyal a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal elnevezése

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal elnevezésre módosult.

 

 

A Magyar Országgyűlés 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítását, melynek eredményeképpen az Alaptörvény 2023. január 1. napjától hatályos F) cikk (2) bekezdése értelmében Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik. A módosítás tehát, a Magyarország alapvető területi tagozódásának részét képező „megye”, mint területi egység megnevezést 2023. január 1. napjától „vármegye” elnevezésre változtatja.

A Magyar Országgyűlés az Alaptörvény módosításával azonos napon, a területi tagozódásban történt, említett névváltoztatással összefüggésben elfogadta a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint az egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvényt, amely 2023. január 1-ei hatállyal módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Mötv.) is a vármegyei elnevezés átvezetése érdekében.

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés 13/2022. (XII.9.) önkormányzati rendeletében és 147/2022. (XII.8.) önkormányzati határozatában, szintén 2023. január 1-ei hatállyal vezette be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal megnevezést.

 

Az Alaptörvény záró és vegyes rendelkezések címének 28. pontja szerint a vármegyére való utalásként a megyére utaló elnevezés a 2022. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az Alaptörvény tizenegyedik módosítása hatálybalépését követően is használható mindaddig, amíg az Alaptörvény szerinti megnevezés használatára való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható.

 

Nyíregyháza, 2023. január 11.

 

Impresszum

Üzemeltető adatai:

A cég elnevezése

 COMpose-IT Informatikai Kft.

A cég rövidített elnevezése    COMpose-IT Kft.

A cég székhelye         4400 Nyíregyháza, Szalag u. 4/9.

A cég telephelye         4400 Nyíregyháza, Ér u. 9.

A cég adószáma         22690685-2-15

Cégjegyzékszám         Cg.15-06-075973

A cég nemzetközi adószáma  HU22690685

A cég statisztaikai számjele   22690685-6312-113-15

Üzemeltető elérhetőségei:

Telefon: 06 30 834 6063

Fax: 06 1 382 0338

Ügyfélszolgálat elérhetősége: folyamatosan 00:00-24:00 óráig

Telefon: 06 30 445 9457

E-mail: info@composeit.hu

Fax: 06 1 382 0338

 

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

GiGaNet Internet Szolgáltató Kft.

regisztrátor:     GiGaNet Internet Szolgáltató Kft. (Registrar)

cím:     Szarvas u. 1-3.

cím:     4400 Nyíregyháza

cím:     HU

telefon:           +36-42-412800

telefax:            +36-42-412800

hun-id: 1000236165