KÖZLEMÉNY

 

Tájékoztatjuk, hogy 2023. január 1-jei hatállyal a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal elnevezése

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal elnevezésre módosult.

 

 

A Magyar Országgyűlés 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítását, melynek eredményeképpen az Alaptörvény 2023. január 1. napjától hatályos F) cikk (2) bekezdése értelmében Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik. A módosítás tehát, a Magyarország alapvető területi tagozódásának részét képező „megye”, mint területi egység megnevezést 2023. január 1. napjától „vármegye” elnevezésre változtatja.

A Magyar Országgyűlés az Alaptörvény módosításával azonos napon, a területi tagozódásban történt, említett névváltoztatással összefüggésben elfogadta a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint az egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvényt, amely 2023. január 1-ei hatállyal módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Mötv.) is a vármegyei elnevezés átvezetése érdekében.

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés 13/2022. (XII.9.) önkormányzati rendeletében és 147/2022. (XII.8.) önkormányzati határozatában, szintén 2023. január 1-ei hatállyal vezette be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal megnevezést.

 

Az Alaptörvény záró és vegyes rendelkezések címének 28. pontja szerint a vármegyére való utalásként a megyére utaló elnevezés a 2022. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az Alaptörvény tizenegyedik módosítása hatálybalépését követően is használható mindaddig, amíg az Alaptörvény szerinti megnevezés használatára való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható.

 

Nyíregyháza, 2023. január 11.

 

EFOP-5.2.2-17-2017-00133

Örökség, ami összeköt – Szent László emlékezete Közép-Európában

EFOP-5.2.2-17-2017-00133

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság által meghirdetett EFOP-5.2.2-17 Transznacionális együttműködések című felhívás támogatott projektje.

Kedvezményezett neve: Hierotheosz Egyesület

Konzorciumi partner: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

A szerződött támogatási összeg: 49 298 092 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. december 31.

 

A projekt bemutatása:

A projekt kiemelkedő célkitűzése kulturális civil szervezetek, önkormányzatok és intézmények között a hálózati együttműködés erősítése, a közép-európai kulturális örökségünk megóvása és ápolása, valamint a tapasztalatcsere erősítése. Mindezt Szent László király öröksége köré építve, akinek mind a személye, mind az öröksége és emlékezete összeköti Közép-Európa országait és a Kárpát-medence magyar közösségeit.

A konzorciumvezető Hierotheosz Egyesület, valamint a konzorciumi partner, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat az elmúlt években célul tűzte ki a határon átnyúló együttműködések elmélyítését, a kapcsolattartást hazai és határon túli civil szervezettekkel, valamint a helyi és regionális identitás erősítését, a történelmi és kulturális örökség megőrzését.

A projekt célja, hogy az együttműködések helyi jellegét megtartva egy olyan közép-európai kulturális tapasztalatcserére és folyamatos együttműködésre alapuló hálózatot hozzunk létre, amelyhez csatlakoztak felvidéki, erdélyi, délvidéki, illetve természetesen hazai települések és szervezetek is, a csatlakozás lehetősége pedig továbbra is fenn áll. Ennek a hálózatnak az alapja a közös identitás és a közös hagyomány, aminek betöltésére kifejezetten alkalmas Szent László királyunk emléke. Ez az alap, amelyre a közös Szent László-i hagyományra épülő hálózat támaszkodik, megfelelő arra, hogy biztosítsa az együttműködést a projekt lezárulta után is. A projekt fontos eleme tehát az együttműködés határon túli szervezetekkel, illetve a projekt programjainak határon átívelő megvalósítása.

A projekt keretében Szent László történelmi személyiségének felhasználásával egy, a közép-európai térséget és benne a Kárpát-medence népeit összekötő örökség-útvonal feltérképezése a célunk. Az útvonal magába foglalja az épített örökséget, a mondavilághoz kapcsolódó helyszíneket, természeti értékeket és Szent László nevéhez kapcsolódó településeket, nevezetes helyszíneket.

A projekt indokoltsága:

Hiányosak az ismereteink a magyarországi és a kárpát-medencei települések történelmét, illetve történelmi személyek helyszínhez kapcsolódását illetően, ezen hiányosság pótlásával kívánunk foglalkozni jelen esetben Szent László királyhoz kapcsolódóan. Elsődleges cél az együttműködés megteremtése és fejlesztése, az összetartozás érzésének kialakítása a Kárpát-medence szerte levő, Szent László örökségéhez köthető települések között, valamint ezen települések népszerűsítése.

A történelmi ismeretanyag átadása és befogadása, a különböző Szent László személyéhez kapcsolódó települések széles körében történő megismertetése által nemcsak népszerűsítjük szellemi örökségünket itthon és külföldön egyaránt, hanem egyben turisztikai vonzerőt fejlesztünk, melytől a turizmus fellendülését, konkrétan a Szent László települések látogatottságának növekedését is várjuk. A rendezvényeken bemutatott, a térítésmentesen látogatható vándorkiállítás tablóin szereplő, a honlapon megtalálható és a Lovagkirály című kiadványban még nagyobb számban és részletesebben bemutatott települések a projekt vívmányainak köszönhetően turisztikai attrakcióvá válhatnak helyi, térségi, regionális szinten is.

A vállalt kutatás során tényszerű, szakmai, részletes információk kerülnek lefektetésre, oktatási szintű, komoly szakmai igényességű tanulmány formájában. Az eredmények a szélesebb társadalom irányába nyitó rendezvényeken keresztül, oktatási, továbbképzési célzattal szervezendő konferenciákon és műhelymunkákon kerülnek bemutatásra.

Összhangban a felhívás céljával, a projekt transznacionális együttműködésekkel valósul meg. A hazai szakemberek tudásának naprakészen tartása és a nemzetközi tapasztalatok becsatornázása érdekében együttműködés jött létre az alábbi külföldi partnerekkel:

 

- a kolozsvári Iskola Alapítvánnyal,

- a kassai Rovás Polgári Társulással,

- a nagyváradi Varadinum Kulturális Alapítvánnyal,

- az ungvári Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel,

- a székelyudvarhelyi Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközponttal,

- a sepsiszentgyörgyi Regös Kulturális és Ifjúsági Egyesülettel,

- a doroszlói Dunatáj Egyesüléssel.

 

A megvalósítási időszakban összesen 12 hazai műhelymunka, 11 alkalommal hazai szakemberek számára szervezett Szent László örökségéhez köthető helyszíneket megismertető tanulmányút, 2 képzés, konferenciák, valamint a Szent Lászlóhoz kapcsolódó Kárpát-medencei településeket bemutató 49 panóból álló vándorkiállítás ünnepélyes megnyitói kerülnek megrendezésre. A külföldön megvalósuló konferenciák, tanulmányutak és kiállítások más forrásból valósulnak meg az együttműködő partnerek aktív részvételével.

További információ a projekt saját honlapján érhető el: https://lovagkiraly.org/