KÖZLEMÉNY

 

Tájékoztatjuk, hogy 2023. január 1-jei hatállyal a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal elnevezése

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal elnevezésre módosult.

 

 

A Magyar Országgyűlés 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítását, melynek eredményeképpen az Alaptörvény 2023. január 1. napjától hatályos F) cikk (2) bekezdése értelmében Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik. A módosítás tehát, a Magyarország alapvető területi tagozódásának részét képező „megye”, mint területi egység megnevezést 2023. január 1. napjától „vármegye” elnevezésre változtatja.

A Magyar Országgyűlés az Alaptörvény módosításával azonos napon, a területi tagozódásban történt, említett névváltoztatással összefüggésben elfogadta a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint az egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvényt, amely 2023. január 1-ei hatállyal módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Mötv.) is a vármegyei elnevezés átvezetése érdekében.

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés 13/2022. (XII.9.) önkormányzati rendeletében és 147/2022. (XII.8.) önkormányzati határozatában, szintén 2023. január 1-ei hatállyal vezette be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal megnevezést.

 

Az Alaptörvény záró és vegyes rendelkezések címének 28. pontja szerint a vármegyére való utalásként a megyére utaló elnevezés a 2022. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az Alaptörvény tizenegyedik módosítása hatálybalépését követően is használható mindaddig, amíg az Alaptörvény szerinti megnevezés használatára való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható.

 

Nyíregyháza, 2023. január 11.

 

Meghívók, napirendek - 02/17/2023

2023. február 23. Közgyűlés

2023. február 17
CsatolmányMéret
Meghívó - 2023.02.23.201.8 KB
1.a. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről385.15 KB
1.b. Tájékoztató a két közgyűlés között történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról679.46 KB
2. Tájékoztató a Megyei Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Program megvalósításának helyzetéről675.65 KB
3. Előterjesztés a MÖK 2022. évi költségvetésének módosítására1.99 MB
4. Előterjesztés a VMÖK 2023. évi költségvetésének megalkotására3.86 MB
5. Előterjesztés a MÖK hatályos önkormányzati rendeleteinek módosítására9.92 MB
6. Előterjesztés a MÖK (MKGY) képviseletére vonatkozó megbízások kiadásáról szóló önk.hat. módosítására143.79 KB
7. Előterjesztés a VMKGY elnöke 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására151.98 KB
8. Előterjesztés VMÖK és a VMÖH 2023. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására928.69 KB
9. Tájékoztató SZSZB vármegye Előzetes Integrált Területi Programja 2021-2027 dokumentum módosításának folyamatáról781.38 KB
10. Előterjesztés TOP-PLUSZ 3.1.1.-21-SB1-2022-00001 projekt megvalósításához szükséges döntések meghozatalára5.01 MB
11. Előterjesztés TOP támogatási szerződések költségnövekmény igényéhez kapcsolódó előzetes hozzájárulásra244.84 KB
12. Tájékoztató az EASYDOOR című ROHU456 azonosítószámú projekt végrehajtásának előrehaladásáról294.72 KB
13. Előterjesztés a „KÖLCSEY” Np. Kft. 2023. évi pénzügyi-gazdasági tervének jóváhagyására633.84 KB
14. Előterjesztés az ENEREA Np. Kft. 2023. évi pénzügyi-gazdasági tervének jóváhagyására774.09 KB
15. Előterjesztés a Megyei Értéktár és a Megyei Értéktár Bizottság nevének megváltoztatására340.74 KB
16.a. Előterjesztés a SZSZB vármegyei helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési stratégia elfogadására2.33 MB
16.b. Előterjesztés a SZSZB vármegyei befektetésösztönzési és gazdaságfejlesztési stratégia elfogadására2.05 MB
Javasolt új napirend - Előterjesztés a konszolidációs megállapodás 11A mellékletének módosítására2.66 MB