KÖZLEMÉNY

 

Tájékoztatjuk, hogy 2023. január 1-jei hatállyal a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal elnevezése

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal elnevezésre módosult.

 

 

A Magyar Országgyűlés 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítását, melynek eredményeképpen az Alaptörvény 2023. január 1. napjától hatályos F) cikk (2) bekezdése értelmében Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik. A módosítás tehát, a Magyarország alapvető területi tagozódásának részét képező „megye”, mint területi egység megnevezést 2023. január 1. napjától „vármegye” elnevezésre változtatja.

A Magyar Országgyűlés az Alaptörvény módosításával azonos napon, a területi tagozódásban történt, említett névváltoztatással összefüggésben elfogadta a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint az egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvényt, amely 2023. január 1-ei hatállyal módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Mötv.) is a vármegyei elnevezés átvezetése érdekében.

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés 13/2022. (XII.9.) önkormányzati rendeletében és 147/2022. (XII.8.) önkormányzati határozatában, szintén 2023. január 1-ei hatállyal vezette be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal megnevezést.

 

Az Alaptörvény záró és vegyes rendelkezések címének 28. pontja szerint a vármegyére való utalásként a megyére utaló elnevezés a 2022. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az Alaptörvény tizenegyedik módosítása hatálybalépését követően is használható mindaddig, amíg az Alaptörvény szerinti megnevezés használatára való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható.

 

Nyíregyháza, 2023. január 11.

 

Meghívók, napirendek - 12/02/2022

2022. december 8. Közgyűlés

2022. december 02
CsatolmányMéret
Meghívó 2022.12.08.168.3 KB
1.a. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről483.69 KB
1.a. kiegészítés - Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntések63.19 KB
1.b. Tájékoztató két közgyűlés között történt eseményekről6.18 MB
2. ZÁRT ÜLÉS29.4 KB
3.a. Tájékoztató a SZSZB megyei munkaerő piaci helyzetről1.35 MB
3.b. Tájékoztató a közfoglalkoztatás megyei helyzetéről és aktuális feladatairól695.38 KB
4. Előterjesztés a Közgyűlés SZMSZ-e és a Hivatali Alapító Okirat, valamint SZMSZ módosítására4.16 MB
4. kiegészítés - Előterjesztés a Közgyűlés SZMSZ-e és a Hivatali Alapító Okirat, valamint SZMSZ módosítására2.07 MB
5. Előterjesztés a MÖK 2022. évi költségvetésének módosítására2.13 MB
6. Előterjesztés a MÖK és a MÖH 2023. évi költségvetési gazdálkodása átmeneti szabályainak meghatározására250.93 KB
7. Előterjeszés a MÖK (MKGY) képvisletéről szóló határozat módosítására170.37 KB
8. Előterjesztés a megyei közgyűlés 2023. évi ülésterve megállapítására480.48 KB
9. Előterjesztés a MÖK és a MÖH 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására903.62 KB
10. Előterjesztés a Felső-Tisza-vidék Klímastratégiája 2022 című dokumentum elfogadására11.34 MB
11. Beszámoló a Megyei Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről149.98 KB
12. Beszámoló a MÖH 2022. évi munkájáról1.09 MB
13. Előterjesztés TOP támogatási szerződések költségnövekmény igényéhez kapcsolódó előzetes hozzájárulásra182.57 KB
14. Tájékoztató a MÖK és a MÖH fejlesztési projektekben történő tevékenységéről1.69 MB
15.a. Tájékoztató a Megyei Foglalkoztatási Paktum II. projektről525.79 KB
15.b. Tájékoztató a Megyei Identitás projekt előrehaladásáról639.14 KB
16. Tájékoztató a megyei rendezési eszközök hatályosulásáról209.72 KB