Beszámolók a közgyűlésen

Szabóné Cap Andrea, a Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás igazgatója és dr. Erdélyi Tatjána, a Várda Hagyományőrző Kulturális Egyesület elnöke a vármegyei közgyűlés bronz emlékérem kitüntetését vette át azért a kimagasló és példaértékű munkáért, amelyet az ukrán menekültek ellátása és támogatása érdekében tettek az elmúlt több mint egy évben.

– Úgy tűnik, a munkájukra továbbra is szükség lesz – mondta Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke, majd a nyílt ülés is elismerésekkel folytatódott, hiszen Szent György-napja – a magyar rendőrség napja – alkalmából a közgyűlés ezüst emlékérem kitüntetést adományozott Bajusz Attila rendőr alezredesnek, bronz emlékérmet Túróczi László rendőr-főtörzszászlósnak több évtizedes kimagasló szakmai tevékenységük elismeréseként.

– Többet volt rajtunk akkor bevetési ruha, mint a saját pizsamánk – ezzel a mondattal jellemezte az orosz-ukrán fegyveres konfliktus február 24-ei kitörését követő időszakot Farkas József dandártábornok, aki a vármegye közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről számolt be a közgyűlésnek. A vármegyei rendőrfőkapitány elmondta, 14 százalékkal csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma Szabolcs-Szatmár-Beregben, míg a nyomozáseredményesség pedig országosan is kiemelkedő.

– A kiemelt bűncselekmények közül nőtt az emberölés és emberölési kísérlet, csökkent a testi sértések száma, ahogy kevesebb rablást követtek el vármegyénkben – sorolta – a teljesség igénye nélkül – a főkapitány, aki nyolc éve irányítja a vármegye rendőri állományát, s hangsúlyozta, három országgal határos vármegyeként nem vagyunk könnyített terep, a háború kitörését követően pedig az addig soha nem látott menekülthullám hatalmas feladatot jelentett számukra.

– Nem biztos, hogy mindenki menekült, ezért a szűrőnek működnie kell, hogy az illegális migránsokat megállítsuk – mondta Farkas József, aki a közlekedésbiztonsági helyzettel kapcsolatban elmondta, sajnos a személyi sérüléssel járó közúti balesetek több 11 százalékát ittasan okozzák. Bár csökkent a halálos kimenetelű balesetek száma, sajnos a súlyos és könnyű sérüléssel járóké emelkedett. Így érthető, hogy az idei célok megfogalmazásakor is elsődleges a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, az ittas járművezetők arányának, valamint az online térben elkövetett bűncselekmények számának drasztikus visszaszorítása.

Ez utóbbival kapcsolatban fokozott óvatosságra, körültekintésre kérte a lakosságot a megyei rendőrfőkapitány, hiszen az emberek tehetnek a legtöbbet önmagukért, azért, hogy a világhálón elkövetett csalásoknak ne váljanak a sértettjévé.
Szintén kiemelt feladat a határaink védelme, az illegális migráció elleni fellépés, a büntetőeljárások szakszerű és gyors lefolytatása és a vagyonvisszaszerzés hatékony végrehajtása.

A közgyűlés tagjai hozzászólásukban köszönetet mondtak a rendőri állománynak, Adorján Béla képviselő azt kérdezte a főkapitánytól, mit lehet annak érdekében tenni, hogy a Szamos 40 kilométeres magyarországi szakaszán nem csak szárazföldi, hanem vízirendészeti ellenőrzés is legyen? Sztolyka Zoltán azt kérdezte, hogy a határvadászok beváltották-e a hozzájuk fűzött reményeket?

A válaszban elhangzott, az állomány mindent megtesz a Szamos ellenőrzésért, a jogellenes cselekmények megelőzéséért. Vármegyénknek 114 határvadász státusza van, amiből jelenleg 98 betöltött, a többség kiválóan látja el feladatát. A legjobban szolgálóknak ez akár a hivatásos állományi tagság előszobája is lehet majd. Dr. Helmeczy László a köszönet szavai mellett az ittas járművezetők elleni határozottabb fellépést emelte ki, s véleménye szerint már általános iskolában fel kell arra hívni a figyelmet, hogy aki alkoholfogyasztás után vezet, az mások életét is veszélyezteti.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2022-es hatósági tevékenységét integrált szemlélet mellett a tűzvédelmi, iparbiztonsági, vízügyi, vízvédelmi szakterületi feladatok szem előtt tartásával végezte. Tavaly több mint ötezer esemény kezelésére volt szükség Szabolcs-Szatmár-Beregben. Jelentősen több volt (560) tavaly a lakástűz, mint egy évvel korábban, s a csapadékszegény 2022-ben szabad területen emelkedett a szabadtéri tüzek száma, 1471-szer oltottak kisebb-nagyobb lángokat a tűzoltóink. Varga Béla ezredes, igazgató a beszámolóhoz fűzött szóbeli kiegészítésében elmondta, egy vármegyei rendeltetésű, 16 járási és 76 települési mentőszervezet működik, és az önkéntes tűzoltó egyesületek számának emelkedésével, már negyven önkéntes tűzoltó egyesület rendelkezett együttműködési megállapodással a működési területe szerinti hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal. A beszámolóból kiderült, iparbiztonsági szakterületen 45 vasúti ellenőrzést, 181 közúti ellenőrzést végeztek. Egy év alatt 28-ról 37-re nőtt a tűzvizsgálatok száma.

– Összetett, összehangolt, jól megtervezett és megszervezett munka jellemezte az évet – hangsúlyozta a tűzoltó ezredes, és kiemelte, az orosz-ukrán konfliktus első napjától dolgozott a katasztrófavédelem az Ukrajnából menekülő emberek segítésén. Az igazgató örömmel számolt be arról, hogy az évértékelő állománygyűlésen a jelenlévő elöljáró kivételesre és kiválóra értékelte vármegyénk csaknem 500 főnyi katasztrófavédelmi állományának a 2022-es tevékenységét.

A vármegyei közgyűlés is elismerését és köszönetét fejezte ki a katasztrófavédelem munkájáért, Farkas Ernő képviselő hozzászólásában pedig arra emlékeztetett, hogy pontosan 37 évvel ezelőtt történt a csernobili atomerőműben a robbanás. Reagálásában az igazgató elmondta, a megyében is működnek sugárzásmérő készülékek, amennyiben bármilyen eltérést észlelnek az értékekben, azonnal megteszik a megfelelő intézkedéseket, de reméljük, ilyenre nem lesz szükség.

A közgyűlés zárt ülésen döntött a bírósági ülnökök választásáról, valamint a vármegyei kitüntető díjakról, amelyeket a hagyományok szerint a vármegyenapi ünnepségen adnak majd át.

Vármegyei kitüntető díjak

Vármegyei Közgyűlés a vármegye fejlődésének elősegítése, felemelkedésének előmozdítása, hírnevének gyarapítása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként

„Pro Comitatu” kitüntető díjat adományoz

Dr. Benkő Tibor vezérezredes részére;

vármegyénkből elszármazottként kifejtett országos jelentőségű, kimagasló tevékenysége elismeréseként

 

„Kozma Pál” kitüntető díjat adományoz

Csizmadia Zoltán festőművész részére

a határon túl élő magyarság érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként

 

„Gaál Lajos” kitüntető díjat adományoz

Demkó Ferenc helynök atya részére

a vármegye gazdasági életének fejlesztése terén kifejtett eredményes tevékenysége elismeréseként

 

„Lónyay Menyhért” kitüntető díjat adományoz

Csobolya Attila pálinkafőző mester részére

a vármegye agrár- és környezetgazdálkodásának fejlesztése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként

 

„Westsik Vilmos” kitüntető díjat adományoz

Háda Sándor agrárvállalkozó részére

a vármegyei oktatás-nevelés területén kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként

 

„Kiss Áron” kitüntető díjat adományoz

Dr. Cservenyákné Farkas Rita Olga pedagógus részére;

a vármegye kulturális életében kifejtett kimagasló tevékenysége elismeréseként

 

„Kölcsey Ferenc” kitüntető díjat adományoz

Vitkai Éva a Vármegyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház sajtófőnöke részére;

a vármegye közigazgatásában kifejtett eredményes tevékenysége elismeréseként

 

„Kállay András” kitüntető díjat adományoz

Fülöp István Sándor járási hivatalvezető részére;

a vármegye egészségügyében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként

 

„Korányi Frigyes” kitüntető díjat adományoz

Dr. Obbágy Veronika pulmonológus főorvos részére;

a vármegyei gyermekvédelem és a szociális ellátás területén kifejtett eredményes tevékenysége elismeréseként

 

„Újlaky István” kitüntető díjat adományoz

Bakti Judit intézményvezető részére;

a vármegye sportéletében kifejtett eredményes tevékenysége elismeréseként

 

„Kovács József” kitüntető díjat adományoz

Majoros János Bence asztaliteniszező részére;

a vármegyében működő civil szervezetként a vármegye civil társadalmának építése, a civil kapcsolatok kialakítása és elmélyítése terén kifejtett eredményes tevékenysége elismeréseként

 

„Szentpétery Zsigmond” kitüntető díjat adományoz

Rejtett Kincsek Down Egyesület részére;

A műveiben a magyarság sorskérdései iránti elhivatottságot és felelősségérzetet egyaránt kifejező irodalmár, művész, tudós, műfordító, kritikus, szerkesztő, néprajzkutató, vagy az irodalmat népszerűsítő alkotó személyiség elismeréseként

 

’Ratkó-díjat’ díjat adományoz

Dupka György író, újságíró, lágerkutató részére.

 

Forrás: szon.hu