KÖZLEMÉNY

 

Tájékoztatjuk, hogy 2023. január 1-jei hatállyal a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal elnevezése

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal elnevezésre módosult.

 

 

A Magyar Országgyűlés 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítását, melynek eredményeképpen az Alaptörvény 2023. január 1. napjától hatályos F) cikk (2) bekezdése értelmében Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik. A módosítás tehát, a Magyarország alapvető területi tagozódásának részét képező „megye”, mint területi egység megnevezést 2023. január 1. napjától „vármegye” elnevezésre változtatja.

A Magyar Országgyűlés az Alaptörvény módosításával azonos napon, a területi tagozódásban történt, említett névváltoztatással összefüggésben elfogadta a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint az egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvényt, amely 2023. január 1-ei hatállyal módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Mötv.) is a vármegyei elnevezés átvezetése érdekében.

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés 13/2022. (XII.9.) önkormányzati rendeletében és 147/2022. (XII.8.) önkormányzati határozatában, szintén 2023. január 1-ei hatállyal vezette be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal megnevezést.

 

Az Alaptörvény záró és vegyes rendelkezések címének 28. pontja szerint a vármegyére való utalásként a megyére utaló elnevezés a 2022. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az Alaptörvény tizenegyedik módosítása hatálybalépését követően is használható mindaddig, amíg az Alaptörvény szerinti megnevezés használatára való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható.

 

Nyíregyháza, 2023. január 11.

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal közösen valósítja meg a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001 azonosító számú „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” elnevezésűprojektet, amelynek célja a gazdasági szereplők közötti aktív és kölcsönös kommunikáció fenntartásával a vármegye gazdaság- és foglalkoztatás célú fejlesztései megvalósulhassanak, a munkaerőpiaci keresleti és kínálati oldal összehangolása által, a versenyképesebb vármegyei gazdaság biztosítása és a területi egyenlőtlenségek mérséklése.

 

A projekt keretében kerül - többek között kidolgozásra - a Vármegyei Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Stratégia, amely a 2021-2027-es fejlesztési időszakra vonatkozóan a vármegye foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési adottságait és lehetőségeit átfogó, részletes szakmai dokumentum, amely meghatározza a vármegye gazdasági jövőképét, felvázolja a vármegye kívánt foglalkoztatási helyzetét 2027-ig. A foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési stratégia a célrendszeren túlmenően tartalmazza a célok elérését segítő intézkedések és beavatkozások rendszerét is az eredményesség mérését lehetővé tevő indikátorokkal, illetve a megvalósítást szolgáló intézményrendszerrel (paktumszervezettel), a lehetőségek és a sikeres megvalósítást veszélyeztető kockázatok feltárásával és az ellenük tett/javasolt intézkedésekkel.

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal szoros szakmai együttműködésében az alábbi feladatokat valósítja meg a projekt első mérföldkövének végéig:

  • foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködési megállapodás megkötése,
  • a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztérium és a megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések közötti együttműködési megállapodás megkötése,
  • konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése a végrehajtó partnerek között,
  • tevékenység szintű lehatárolás a korábban már működő és támogatott (paktum) projektek tekintetében,
  • a TOP_Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt megvalósító kedvezményezettekkel együttműködési megállapodás megkötése.

A Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések keretében tervezett foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés (partnerség) létrehozása (szándéknyilatkozatok és együttműködési megállapodások beszerzése) érdekében az egyeztetések folyamatosak a szakmai partnerek között.

 

2023. január