Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal közösen valósítja meg a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001 azonosító számú „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” elnevezésűprojektet, amelynek célja a gazdasági szereplők közötti aktív és kölcsönös kommunikáció fenntartásával a vármegye gazdaság- és foglalkoztatás célú fejlesztései megvalósulhassanak, a munkaerőpiaci keresleti és kínálati oldal összehangolása által, a versenyképesebb vármegyei gazdaság biztosítása és a területi egyenlőtlenségek mérséklése.

 

A projekt keretében kerül - többek között kidolgozásra - a Vármegyei Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Stratégia, amely a 2021-2027-es fejlesztési időszakra vonatkozóan a vármegye foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési adottságait és lehetőségeit átfogó, részletes szakmai dokumentum, amely meghatározza a vármegye gazdasági jövőképét, felvázolja a vármegye kívánt foglalkoztatási helyzetét 2027-ig. A foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési stratégia a célrendszeren túlmenően tartalmazza a célok elérését segítő intézkedések és beavatkozások rendszerét is az eredményesség mérését lehetővé tevő indikátorokkal, illetve a megvalósítást szolgáló intézményrendszerrel (paktumszervezettel), a lehetőségek és a sikeres megvalósítást veszélyeztető kockázatok feltárásával és az ellenük tett/javasolt intézkedésekkel.

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal szoros szakmai együttműködésében az alábbi feladatokat valósítja meg a projekt első mérföldkövének végéig:

  • foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködési megállapodás megkötése,
  • a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztérium és a megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések közötti együttműködési megállapodás megkötése,
  • konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése a végrehajtó partnerek között,
  • tevékenység szintű lehatárolás a korábban már működő és támogatott (paktum) projektek tekintetében,
  • a TOP_Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt megvalósító kedvezményezettekkel együttműködési megállapodás megkötése.

A Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések keretében tervezett foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés (partnerség) létrehozása (szándéknyilatkozatok és együttműködési megállapodások beszerzése) érdekében az egyeztetések folyamatosak a szakmai partnerek között.

 

2023. január