Revital I megbeszélés

2022. január 25-én került sor az idei első partneri találkozóra online skype meeting keretében a REVITAL I projektben. A projekttalálkozón, melyet Vezető Partnerként a Tisza ETT szervezett, részt vettek: a Miskolci Egyetem munkatársai, Aknaszlatina Önkormányzatának alpolgármestere, az UNEXMIN GeoRobotics Kft. szakértői, a Kassai Műszaki Egyetem munkatársai, Ukrajna Tudományos Akadémiája Földtani Intézetének munkatársai, továbbá a projekt megvalósításába bevont külső szakértők: Edmunds Akitis kockázatkezelési szakértő és Perger László vezető főtanácsadó.

A partnereket elsőként Seszták Oszkár, a Tisza ETT elnöke köszöntötte. Külön köszönetet mondott a Miskolci Egyetem, a Geogold Kft és az UNEXMIN GeoRobotics Kft. szakértőinek, akik a járványhelyzet ellenére is folyamatosan jelen voltak Aknaszlatinán és sokat tettek azért, hogy a projekt megvalósítása a megfelelő ütemben haladjon. Ahogyan Elnök Úr fogalmazott, mindnyájan bízunk abban, hogy pozitív eredménnyel zárul a REVITAL I projekt és sikerül a területet rehabilitálni, amire akár a közeljövőben sor is kerülhet a REVITAL II projekt keretében.

A találkozó alkalmával minden partner beszámolt az elmúlt évben elvégzett munkájáról és a projekt előrehaladásáról. Szabóné Cap Andrea igazgató beszámolt arról, hogy minden partner sikeresen lezárta az első pénzügyi évet, aminek köszönhetően a projektszintű beszámoló elfogadását követően 2021 végén megérkezett és a partnerek számára továbbításra került a projektfinanszírozás második részlete.

Kiemelt érdeklődés övezte a Miskolci Egyetem és az UNEXMIN GeoRobotics Kft. előadását, akik ismertették a kutatások eddigi eredményeit valamint bemutatták azokat a robot által készített felvételeket, melyek az ember által nem megközelíthető bányajáratokban készültek. A teljes kutatási anyag valamennyi partner számára hozzáférhető egy külön erre a célra kialakított tárhelyen.

A találkozó zárásaként szó esett a Concept Note dokumentum kidolgozásáról, melyet a projekt partnerek által kijelölt munkatársak és külső szakértők készítenek, és ami a kutatási eredmények bemutatásán túl a legfontosabb következtetéseket és iránymutatásokat is tartalmazzák majd a jövőre nézve.

A partnerek abban állapodtak meg, hogy a soron következő megbeszélést 2022 tavaszán szervezik meg, és ha a helyzet megengedi, már személyes találkozó keretében.